Actualiteit

Praktijkgericht onderzoek en coronacrisis

Ook door praktijkgericht onderzoek dragen hogescholen bij aan analyse, duiding en aanpak van de coronacrisis en de gevolgen ervan voor onze samenleving. Wij zetten op deze pagina concrete onderzoeksvoorbeelden op een rij. 


De Vereniging Hogescholen heeft de online Atlas Onderzoek met impact uitgebracht. Die brengt in kaart hoe en waar hogescholen invulling geven aan de tien thema’s uit Onderzoek met Impact, de Strategische onderzoeksagenda hbo.


ScienceGuide -  Juist het praktijkgericht onderzoek op het hbo kan ons helpen in deze coronacrisis: HRM Praktijk en Onderzoek Congres 2020
12 november - Het HRM Praktijk en Onderzoek Congres werd dit jaar alweer voor de zesde keer gehouden. Onderzoek op universiteiten is vaak te fundamenteel om de maatschappij voor te bereiden op een crisis als de huidige coronacrisis. Hogescholen zouden een brug kunnen slaan tussen praktijk en onderzoek. Lees meer


Fontys Hogescholen - Logistiek studenten óók in coronatijd in bedrijf
6 november - Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat het voor studenten in coronatijd lastig is een stageplek te bemachtigen. Bij de opleiding logistiek van Fontys in Venlo is men echter van mening dat praktijkgericht onderzoek ook in de Coronatijd gewoon door moet gaan. Lees meer


Saxion - Hoe verandert het werk van social workers door corona? Ines Schell deed onderzoek
12 oktober - Hoe verandert het werk van social workers in coronatijd? Welke uitdagingen en kansen liggen er in de toekomstige uitoefening van hun beroep? Ines Schell was de afgelopen maanden betrokken bij internationaal onderzoek, vanuit het Saxionlectoraat Social Work en vertelt over de uitkomsten, vervolgonderzoek en de inzet van nieuwe technologie. Lees meer


Hogeschool Utrecht - COVID-19 maatregelen & je recht
8 oktober - Tijdens de COVID-19 pandemie worden aan burgers wetten en regels opgelegd en vrijheden ingeperkt, met grote en kleine gevolgen. Mensen kunnen hun geliefden beperkt zien en verliezen hun inkomen of woning. Dit onderzoek wil inzicht geven in keuzes die burgers maakten in relatie tot een specifieke coronamaatregel, door middel van verhalen uit de praktijk. Daarbij staat centraal wat het met iemand heeft gedaan. Heeft de burger bijvoorbeeld, overwogen zijn of haar recht te halen? Lees meer


Hogeschool van Amsterdam - COVID-19 subsidie voor HvA project 1,5 met samenleving
5 oktober - De HvA gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar het ontwerp van publieke ruimtes in tijden van Covid-19. In steden overal ter wereld worden maatregelen genomen om mensen voldoende afstand van elkaar te laten houden. Hoe kunnen deze interventies zo worden ontworpen dat ze ook bijdragen aan duurzamere en veerkrachtige buurten? Vanuit het ZonMW COVID-19 programma Maatschappelijke Dynamiek hebben Frank Suurenbroek (lector Bouwtransformatie) en Martijn de Waal (lector Play & Civic Media) een half miljoen euro onderzoeksubsidie toegekend gekregen om met een internationaal consortium een antwoord te vinden op die vragen. Lees meer


Hogeschool van Amsterdam - Met een visuele beperking boodschappen doen tijdens de Covid-19 pandemie
22 juni - Kunnen mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend) in coronatijd nog goed boodschappen doen? Maak het probleem zichtbaar en vul de korte vragenlijst in. Lees meer


Regieorgaan SIA lanceert impulsfinanciering voor praktijkgericht onderzoek in coronacrisis
9 juni - Als gevolg van de coronacrisis staat het onderzoek bij hogescholen onder druk. Regieorgaan SIA wil het praktijkgericht onderzoek ook in deze tijd zo veel mogelijk blijven ondersteunen. Daarom stelt SIA in totaal ruim € 12 miljoen beschikbaar, verdeeld over 3 regelingen. Nu open voor aanvragen!   Lees meer


Saxion - Coronacrisis zorgt voor grote belangstelling onderzoek Smart Cities-lector Mettina Veenstra

5 juni - In april van dit jaar publiceerde Mettina Veenstra van het lectoraat Smart Cities haar onderzoek over het gebruik van data voor vitale binnensteden. Vanwege de huidige social distancing-maatregelen en de toenemende drukte in de binnensteden is dit onderwerp relevanter dan ooit. En dat heeft de lector afgelopen week gemerkt. “Het is in ieder geval fijn dat we een bijdrage kunnen leveren aan het denkproces.” Lees meer


De Haagse Hogeschool - Anderhalve meter-samenleving 
1 juni - Een stip werkt vaak beter dan een streep. En een afstand van 1,50 meter in de rij? Maak daar liever 2 meter van. Danica Mast, onderzoeker aan De Haagse Hogeschool, analyseert hoe winkeliers hun klanten aansturen in dit coronatijdperk en vertelt erover in het AD. Lees meer


Digitaal werken: het nieuwe abnormaal
Nu we massaal online moeten werken en socializen, gaan er geluiden op dat dit het nieuwe normaal wordt. Maar beter is te pleiten voor het nieuw abnormaal. John Dierx, lector Leven Lang in Beweging bij Avans Hogeschool, schreef hierover een opiniestuk dat op woensdag 27 mei verscheen in BN DeStem. Lees meer


Hogeschool Utrecht- Blended fysiotherapie voor fysiek herstel van patienten met COVID-19
15 mei - Patiënten met COVID-19 gaan er fysiek flink op achteruit en kunnen kampen met een forse vermindering in spierkracht en conditieverlies. De onderzoeksgroep van HU-lector Cindy Veenhof ontwikkelt blended fysiotherapeutische zorg om deze patiënten te ondersteunen in hun fysieke herstel. Bij blended fysiotherapie wordt een deel van de zorg op afstand aangeboden met behulp van eHealth. Lees meer


Hogeschool van Amsterdam - 1,5 meter samenleving: goed gedrag komt niet vanzelf
Lea den Broeder, HvA-lector en senior-onderzoeker bij RIVM, treedt toe tot de Corona Gedragsunit van het RIVM. Deze groep adviseert over wat burgers helpt om ‘het nieuwe normaal’ vol te houden, vanuit gedragswetenschappelijke hoek. “Ook de omgeving moeten we aanpassen, zodat ouderen niet bij elke wandeling in de heg hoeven te duiken.” Lees meer


Saxion - 'We moeten ons afvragen welk doel een centrale corona-app heeft'
8 mei - De corona-uitbraak heeft tot op heden geleid tot een groot aantal maatregelen en een zoektocht naar oplossingen om ons openbare leven te hervormen en hervatten. Daarbij volgen ethische vraagstukken elkaar vlot op. Zo verschoof de vraag over wie in aanmerking komt voor een IC-bed al in betrekkelijk korte tijd naar de mogelijke inzet van een corona-app. Saxion-lector Steven Dorrestijn volgt met zijn lectoraat Ethiek & Technologie geboeid het verloop van de pandemie en de ethische vraagstukken die zich aandienen. Lees meer


Saxion - Peiling onder sociaal professionals
7 mei - Saxion, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en de Werkplaats Sociaal Domein Twente doen een peiling onder sociaal professionals: hoe ervaar je de veranderingen binnen het sociaal werk en waar heb je behoefte aan? Naar de vragenlijst 


Hanzehogeschool Groningen - Kan het gebruik van een corona-app worden verplicht?
22 april - Op zaterdag 18 april en zondag 19 april 2020 organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Appathon om de werking van Corona-apps te testen en te verbeteren. Dit is een artikel van mr. Jessica Hof. Zij is als docent verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen en expert op het gebied van Recht & ICT.  Lees meer


Hogeschool Rotterdam - Zorg in de laatste levensfase tijdens de coronacrisis
22 april - De coronacrisis zet de zorg onder grote druk. Dat geldt in het bijzonder voor zorg in de laatste levensfase. Afscheid nemen van iemand die je lief is of zorg verlenen aan een stervende patiënt is in de huidige situatie complex. Om te kunnen begrijpen hoe dit het welzijn van betrokkenen beïnvloedt, is het belangrijk om nu na te gaan hoe zij deze situatie ervaren en wat het met ze doet. Door nu vast te leggen wat er gebeurt kunnen we lessen trekken voor de toekomst. Lees meer


Windesheim start minor over Corona
21 april - Meer dan veertig studenten van vijftien verschillende opleidingen volgen sinds vandaag de nieuwe minor ‘Solidariteit in tijden van sociale afstand’, opgezet door Windesheims lectoraat GGZ en Samenleving. De minor belicht Corona vanuit de actualiteit en diverse onderzoeksperspectieven. Lees meer


O.a. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - Sportinnovaties ingezet in de strijd tegen corona
Het behandelen van coronapatiënten op de Intensive Care is topsport. Om hen koel te houden, worden koelvesten ingezet. Deze zijn ontwikkeld in het project ‘Thermo Tokyo’, waarin de HAN Academie Sport en Bewegen een van de partners is. Het project ‘Thermo Tokyo: beat the heat’ is een samenwerkingsverband van onder andere het Radboudumc, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft en NOC*NSF. Lees meer


Hanzehogeschool Groningen - Roeien met online-onderwijs-riemen die je hebt in coronatijd
20 april - ‘Mam, hoe zit dat nou met die stelling van Pythagoras?' Of: 'Ik moet de opdrachten van Engels ergens uploaden, maar ik weet niet waar’. Wat zijn de effecten van het online onderwijs in tijden van de coronacrisis: een interview met het lectoren-team van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Lees meer


Hogeschool Inholland - ‘Docenten hebben behoefte aan ondersteuning activerend online onderwijs’
17 april - Bij het vormgeven van online onderwijs, hebben docenten vooral behoefte aan ondersteuning van collega’s met meer ervaring. Dit is een van de conclusies van een eerste verkenning van de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology (TLT) naar ervaringen van docenten met online onderwijs. Verder zijn docenten positief over het verzorgen van online onderwijs, al is het wel vermoeiender dan regulier lesgeven. “Het is even wennen, maar ook een uitdaging.” Lees meer


Hanzehogeschool Groningen - Corona nieuws uit onze lectoraten
​De coronapandemie treft iedereen, en lectoren en onderzoekers uit onze lectoraten kunnen allemaal vanuit hun eigen expertise reflecteren op de pandemie en haar effecten. Hieronder verzamelen we blogs waarin verschillende lectoren en onderzoekers aan het woord komen en vertellen hoe deze pandemie raakt aan hun lectoraat. Lees meer


Hogeschool Utrecht - Zo houden we zorgprofessionals op de been tijdens de coronapandemie
16 april - De coronapandemie zet zorgprofessionals in alle sectoren onder grote druk. Meer dan ooit is het van belang dat zorgprofessionals in en buiten de frontlinie zowel mentaal als fysiek gezond en inzetbaar zijn én blijven. Op basis van systematisch literatuuronderzoek over vergelijkbare virusuitbraken kwamen HU-lector Nienke Bleijenberg en collega-onderzoekers van het HU-lectoraat Chronisch Zieken, het UMCU en THINC tot een pakket van praktische en eenvoudig te implementeren aanbevelingen, waarmee ziekenhuizen hun zorgprofessionals op de been kunnen houden. Lees meer


Hanzehogeschool Groningen - Lector Margreet Boersma over online geld uitgeven, olifantenpaadjes en vette en magere jaren
14 april - Waaraan besteden we ons geld in deze bijzondere tijd en hoe gaan we er straks mee om? Margreet Boersma, lector Duurzaam Financieel Management heeft daar wel een mening over. Lees meer


Hogeschool Utrecht - HU werkt mee aan corona-voorlichting kinderen en tieners
10 april - Het is belangrijk het coronavirus en alle maatregelen eromheen op een begrijpelijke manier uit te leggen aan kinderen. Daarom heeft de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) speciaal voor kinderen voorlichting over het virus gemaakt, in samenwerking met het RIVM, het Erasmus Medisch Centrum en Hogeschool Utrecht. Vanuit de HU werkte Simone de Droog mee aan het project. Zij is onderzoeker binnen het lectoraat Human Experience & Media Design van de HU. De NWO benaderde haar vanwege haar expertise in kind & media. Lees meer 


Windesheim - Welke invloed heeft de Corona-crisis op de leefstijl van kinderen?
9 april - Door de Coronacrisis zitten kinderen van de ene op de andere dag ineens thuis. Welke effecten zal deze periode hebben op hun leefstijl en gezond gedrag? Maaike Koning en Natascha Notten van het lecoraat Gezonde Samenleving aan het woord. Lees meer


Avans Hogeschool - Onderzoekers van Werkplaats Sociaal Domein helpen hulpverleners bij het maken van de online klik
9 april - Bijzondere omstandigheden vragen om nieuwe oplossingen: hoe kun je als sociaal professional ook bij online contact de klik met je cliënt behouden? De Werkplaats Sociaal Domein van Avans heeft kennis en ervaring op het gebied van online hulpverlening in huis en deelt die graag met studenten, docenten en professionals. Zeker nu door de coronacrisis ook hulpverleners soms gedwongen zijn hulp op afstand te bieden is die kennis en ervaring extra waardevol. Lees meer


MarianFontys Hogescholen - Hopelijk blijven we in de innovatiestand
9 april - Fontys kent veel opleidingen waar lering kan worden getrokken uit wat nu gaande is. Door zowel docenten als studenten. Lector Marian Thunnissen van Fontys HRM en Psychologie sprak met Bron over de gevolgen voor arbeid en HRM. Naast de negatieve impact die de coronacrisis ook op HR-terrein heeft, ziet Marian Thunnissen lichtpuntjes. “Al die creativiteit en het grote onderlinge samenwerkingsvermogen, dat is mooi om te zien”. Een ander positief punt is de innovatiekracht en het samenwerkingsvermogen waarover velen nu blijken te beschikken. Lees meer


Zuyd Hogeschool - Student Toneelacademie: binnen een week onderzoeksproject online
8 april - De maatregelen om het coronavirus in te dammen raakt iedereen. De kunstsector wordt extra hard getroffen door het annuleren van praktisch alle voorstellingen. Afstudeerder David Westera van de Toneelacademie kreeg ook te maken met tegenslag door de coronamaatregelen. Hij ging echter niet bij de pakken neer zitten, maar gebruikte zijn inventiviteit om dit nadeel in een voordeel om te buigen. Onderdeel van het afstudeerprogramma van studenten een de Toneelacademie is het uitvoeren van een onderzoeksproject. Lees meer


Hogeschool Rotterdam - Lector Koen Dittrich (Circulaire Economie) ziet kansen voor meer lokale productie
8 april - Lector Koen Dittrich (Circulaire Economie) van Kenniscentrum Business Innovation ziet nu hoopvolle signalen voor een andere inrichting van de economie. "De huidige gezondheidscrisis kan wel eens een keerpunt zijn." Lees meer


HU en HKU verrijken digitaal werken met elementen uit de kunsten
10 april - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) werken al enkele jaren samen op onderzoek naar het inbouwen van een muzisch perspectief en elementen uit de kunsten op de werkvloer. In een nieuw onderzoeksproject werken de hogescholen samen aan de ontwikkeling van werkvormen waarmee (digitale) samenwerkingen kunnen worden verrijkt door het inbouwen van vakmanschap uit de kunsten. Extra waardevol nu iedereen vanwege corona op afstand samenwerkt. Lees meer


Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  -  Wordt corona de grote óngelijkmaker?
6 april - Het is een crisis in een crisis: voor elke derde Nederlander is deze tijd van thuisquarantaine een mokerslag die nog lang kan nadreunen. Ze zaten al in de hoek waar de klappen vielen, soms letterlijk. De kloof tussen hen en landgenoten die beter af zijn, dreigt nu nóg groter te worden, vreest Miranda Laurant, programmamanager Health. Lees meer


De Haagse Hogeschool - Bewegen in tijden van corona 
23 maart - Lange tijd te weinig bewegen is niet goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Lector Sanne de Vries van De Haagse Hogeschool geeft in het AD advies over hoe zij in deze tijd van thuisblijven in beweging kunnen blijven. Lees meer


Pers
Lectoren van hogescholen geven regelmatig interviews in het kader van corona aan de nationale en regionale pers. Enkele voorbeelden:

  • 15 april, nu.nl - Snel weerstand opbouwen? 'Ineens veel vitamines kan schadelijk zijn' - Marian de van der Schueren, lector voeding en gezondheid, HAN University of Applied Sciences 
  • 15 april, Het Parool - Coronapatiënten ontwaken extreem angstig. En na herstel kan nog een klap komen - Marike van der Schaaf, lector revalidatie acute zorg, Hogeschool van Amsterdam 
  • 9 april, De Volkskrant - Coronacrisis houdt toerisme een spiegel voor - Met onder meer Paul Peeters, lector Duurzaam Toerisme, Breda University of Applied Sciences
  • 3 april, nrc.nl - Dit is hét moment om jezelf iets nieuws aan te leren - Met onder meer Evert Bisschop Boele, lector muziek- en kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen
  • 3 april, Trouw - Corona in de krant: een overdaad kan voor angst zorgen - Met onder meer Liesbeth Hermans, lector Constructive Journalism, Windesheim
  • 2 april, Dagblad van het Noorden - Lichtpuntje in coronacrisis: gouden tijden voor eigenaren van zonnepanelen - Martien Visser, lector energietransitie, Hanzehogeschool Groningen
  • 19 maart, Brabants Dagblad - Wát als je niks begrijpt van al die adviezen over corona? Met onder meer Xavier Moonen, lectoraat Inclusie, Zuyd Hogeschool