Vereniging Hogescholen
tn_02.jpg

Feiten en cijfers

De kengetallen van de Vereniging Hogescholen over studenten zijn ook beschikbaar via Qlikview. Hiermee kunt u op een interactieve, laagdrempelige manier werken met de kengetallen van de Vereniging Hogescholen. Alle actuele kengetallen staan op deze website gepubliceerd, met verschillende tabbladen per onderwerp. Op de verschillende tabbladen kunt u hogescholen en opleidingen selecteren en met elkaar vergelijken.

Klik op onderstaand figuur om naar de applicatie te gaan.

alt

© Vereniging Hogescholen, 2014. Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

folder Arbeidsvoorwaarden

Deze rubriek is onderverdeeld in de categorieën: Gemiddelde leeftijd per hogeschool, Mobiliteit personeel per hogeschool, Omvang personeel, Personeel aan einde salarisschaal per hogeschool, Salarisverdeling per hogeschool.

folder Bedrijfsvoering

Deze rubriek is onderverdeeld in de categorieën Financiën en Personeel.

folder Documentatie

Beschrijvingen van kengetallendefinities op deze website.

folder Onderwijs

Deze rubriek is onderverdeeld in de categorieën: Arbeidsmarkt, Diploma's, Inschrijvingen, Instroom, Rendement, Studenttevredenheid, Studieduur, Uitval, Vooraanmeldingen, en Voortgang.