Vereniging Hogescholen
tn_01.jpg

Sociale partners in het hbo, werkgevers en werknemers, onderhandelen over een cao voor de circa 42.000 werknemers. Eind 2012 is met terugwerkende kracht een cao afgesloten met een looptijd van 20 maanden, van 1 februari 2012 tot 1 oktober 2013. Omdat geen van cao-partijen de cao formeel heeft opgezegd voor 1 oktober 2013, is de cao, op grond van de Wet op de CAO per 1 oktober 2013 ongewijzigd verlengd voor een periode van 12 maanden, dus in beginsel tot 1 oktober 2014, tenzij cao-partijen vóór 1 oktober 2014 een cao sluiten waarin zij andere afspraken hebben gemaakt.

Onderdeel van de cao-hbo 2012-2013 is een beperkte loonsverhoging, bestaande uit een incidentele uitkering. Belangrijkste afspraak in de cao is een nieuwe regeling over Professionalisering. Hiermee slaan sociale partners een weg in die past bij de ontwikkeling van hogescholen. Met de nieuwe Professionaliseringsregeling is een stap op weg naar eigentijdse arbeidsrelaties waarin medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek gaan om die relatie vorm te geven.

Cao-partijen hebben opnieuw afspraken gemaakt over de Wajong, medewerkerstevredenheidonderzoek en de dialoog over Professionele Ruimte. Daarnaast zijn er twee procedureafspraken, over de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid en over duurzame inzetbaarheid. Cao-partijen gaan in gesprek  over aanpassingen van de afspraken over deze onderwerpen die voor wat betreft de bovenwettelijke regeling in de volgende cao hun beslag krijgen en voor duurzame inzetbaarheid wellicht ook. Kern van de afspraken moet zijn het anders inzetten van de middelen op een wijze die recht doet aan de  moderne arbeidsverhoudingen.