Vluchtelingen en hoger onderwijs

Nederland ziet de laatste tijd een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een groot deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. In vrijwel alle universiteiten en hogescholen zijn initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding voor hoger opgeleide vluchtelingen als breder op het gebied van crisisopvang.

Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs
Samen met het hele hoger onderwijsveld is er een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in het leven geroepen. De taskforce bestaat uit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU.

Belangrijkste afspraken zijn dat taal- en taalschakeltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat knelpunten in de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs worden opgelost. Ook moeten knelpunten die vluchtelingen ondervinden bij de aansluiting naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt worden geïnventariseerd en opgeruimd.

De vijf actielijnen van de Taskforce zijn:

  • Wat is de onderwijsvraag van vluchtelingen?
  • Opschalen van taal en schakelonderwijs
  • Begeleiding voor, tijdens en na de studie
  • Waardering van diploma’s en erkenning van competentie
  • Aanjagen en stroomlijnen lokale initiatieven

Werkconferentie
De Vereniging Hogescholen en de VSNU organiseren op 18 maart in Utrecht een werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs. Tijdens deze werkconferentie wordt er informatie verschaft over de Taskforce, worden er best practices uitgewisseld en kunnen instellingen uit eenzelfde regio met elkaar spreken aan regiotafels tijdens de lunch. Ook zullen organisaties als UAF, EP-Nuffic en OCW informatie verschaffen over wettelijke mogelijkheden, processen en diploma-erkenning.