Liaison Officer Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS-NL) (1 fte)

We zoeken een collega die op enthousiaste en overtuigende wijze de belangen van hogescholen wil vertegenwoordigen binnen Europa op het gebied van onderzoek en innovatie.

Wat ga je doen?
Je functie omvat drie werkgebieden gericht op lobby, profilering en het ontsluiten van netwerken en strategische informatie voor hogescholen in Europa. Deze gebieden zijn:

 • Showcasing: de profilering en branding van het hoger beroepsonderwijs en onderzoek in Europa. 
 • In afstemming met bestuurders en stakeholders, draag je bij aan en stuur je op een gezamenlijke visieontwikkeling omtrent de agenda van UAS als sector in Europa. Verder draag je bij aan de zichtbaarheid en bekendheid van UAS bij stakeholders in Brussel om uiteindelijk de impact te versterken.
 • Gidsfunctie: het ontsluiten strategische informatie. 
 • Je ontsluiten strategische informatie over lopende en aankomende Europese onderzoek & innovatiefondsen: o.a. Horizon Europe, Digital Europe en de Structuurfondsen: EFRO, Interreg. Daarnaast het ontsluiten van strategische netwerken t.b.v. praktijkgericht onderzoek en innovatie via Europese fondsen.
 • Makelaarsfunctie: spin in het web. 
 • Je onderhoudt intensief contact onderhouden met deelnemende hogescholen in Nederland – UASNL-collega’s. Netwerk van Europese en Nederlandse stakeholders onderhouden.


Wat neem je mee?

 • Je bent een ervaren netwerker op hbo/wo niveau met een sterk analytisch vermogen en gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld in Brussel; 
 • Je beschikt over senioriteit met betrekking tot strategisch adviseren - bij voorkeur aan Nederlandse hogescholen - en je hebt ruime ervaring met de Europese public affairs en lobby in Brussel;
 • Je hebt een relevant actief Europees netwerk en kunt dit verder uitbouwen;
 • Je bent goed bekend met hogescholen en hun opdracht. Het is een pré als je ervaring hebt met praktijkgericht onderzoek;
 • Je beschikt over een grondige kennis van en ervaring  met het openbaar bestuur: regionaal, nationaal en internationaal. 
 • Je bent resultaatgericht,  enthousiasmerend, ondernemend en je kunt je snel inwerken in een nieuwe omgeving. Je ziet kansen en weet deze snel te benutten. 
 • Je bent zowel doortastend als diplomatiek in je optreden en neemt het voortouw om de weg te banen in Brussel voor de leden (bestuurders en medewerkers) van UASNL 
 • Het spreekt vanzelf dat je naast het Nederlands ook de Engelse taal uitstekend beheerst.

Als Liaison Officer UASNL kom je te werken bij de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Je werkgebied is zowel  in Brussel als in Nederland. Omdat deze functie structurele aanwezigheid in Brussel vereist is het een pre, indien je al gevestigd bent in Brussel.

UASNL en Vereniging Hogescholen
UASNL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UASNL hogescholen verzorgen onderwijs en prak tijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken.
De UASNL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Com missie steeds meer als waardevol erkend voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de EU. Profilering van Universities of Applied Sciences (UAS) in Brussel wordt daarom steeds belangrijker. 
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek in het belang van 36 hogescholen en het realiseren van een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. Samen beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden op alle aspecten die het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen raken: van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bekostiging en verantwoording, tot arbeidsvoorwaarden, een leven lang ontwikkelen, praktijkgericht onderzoek en internationaliseringWat bied

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende, afwisselende en enerverende functie, waarbij je veel reist (in Nederland, naar Brussel, soms elders in Europa). Je werkt samen met betrokken en enthousiaste collega’s bij alle deelnemende hogescholen van UASNL. Elke hogeschool heeft voor jou een persoon als ‘linking pin’ aangewezen;
 • Een passend salaris tussen de € 3.842 en € 5.710 bruto per maand bij een voltijdsdienstverband (schaal 12 cao Rijk). Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring;
 • Je krijgt 8% vakantietoeslag, een 13e maand en een maandelijkse tegemoetkoming voor additionele kosten (o.m. standplaatsvergoeding, representatiekosten);
 • Je reiskosten worden op basis van openbaar vervoer vergoed;
 • Een goede pensioenregeling bij ABP;
 • Een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering;
 • Goede scholingsmogelijkheden;
 • Een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging tot 5 jaar.

Interesse
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur ons een korte motivatiebrief en een cv naar hr@vh.nl o.v.v. ‘UASNL. Je kunt reageren t/m 21 oktober 2021. 

Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Ivo Schrijer, Liaison Officer HAN University of Applied Sciences, via telefoon 06 31777141 of e-mail: Ivo.Schrijer@han.nl

De Vereniging Hogescholen hecht waarde aan een divers samengestelde organisatie; verschillende achtergronden en perspectieven zijn een waardevolle toevoeging in advies en kennisdeling.