Liaison officer UASNL (1,0 fte)

Wij zoeken een collega die op enthousiaste en overtuigende wijze de belangen van hogescholen wil vertegenwoordigen binnen Europa op het gebied van onderzoek en innovatie.

Wat ga je doen?
Je functie omvat drie werkgebieden gericht op lobby, profilering en het ontsluiten van netwerken en strategische informatie voor hogescholen in Europa. Deze gebieden zijn:
Showcasing: de profilering en branding van praktijkgericht onderzoek en de hogeschool als kennisinstelling in Europa. In afstemming met bestuurders en stakeholders draag je bij aan en stuur je op een gezamenlijke visieontwikkeling omtrent de agenda van UAS als sector in Europa. Verder draag je bij aan de zichtbaarheid en bekendheid van UAS bij stakeholders in Brussel om uiteindelijk de impact te versterken. Public affairs-taken pak je samen met de leden op.

Gidsfunctie: het ontsluiten van strategische informatie. Je ontsluit strategische informatie over lopende en aankomende Europese onderzoek & innovatiefondsen: o.a. Horizon Europe, Digital Europe. Daarnaast het ontsluiten van strategische netwerken t.b.v. praktijkgericht onderzoek en innovatie via Europese fondsen.

Makelaarsfunctie: spin in het web. Je vormt samen met de collega liaison officer die vanuit Den Haag werkt de spil tussen diverse netwerken en instellingen. Je onderhoudt daartoe intensief contact met deelnemende hogescholen in Nederland – UASNL-collega’s, en met andere Nederlandse en Europese stakeholders. Je participeert en initieert waar nodig deze netwerken en contacten.
Naast de strategische component horen ook uitvoerende taken bij deze functie zoals organiseren en faciliteren van bijeenkomsten.

Wat neem je mee?

 • Je bent een ervaren netwerker op hbo/wo niveau met een sterk analytisch vermogen en gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld in Brussel; 
 • Je beschikt over senioriteit met betrekking tot strategisch adviseren - bij voorkeur aan Nederlandse hogescholen - en je hebt ervaring met de Europese public affairs en lobby in Brussel;
 • Je hebt een relevant actief Europees netwerk en kunt dit verder uitbouwen;
 • Je bent goed bekend met hogescholen en hun opdracht. Het is een pré als je ervaring hebt met praktijkgericht onderzoek en innovatietrajecten;
 • Je beschikt over een grondige kennis van en ervaring  met het openbaar bestuur: regionaal, nationaal en internationaal; 
 • Je bent resultaatgericht, enthousiasmerend, ondernemend en je kunt je snel inwerken in een nieuwe omgeving. Je ziet kansen en weet deze snel te benutten.;
 • Je bent zowel doortastend als diplomatiek in je optreden en neemt het voortouw om de weg te banen in Brussel voor de leden (bestuurders en medewerkers) van UASNL ;
 • Het spreekt vanzelf dat je naast het Nederlands ook de Engelse taal uitstekend beheerst.

Deze functie vereist voor het grootste deel aanwezigheid in Brussel. Als Liaison Officer UASNL kom je in dienst bij de Vereniging Hogescholen. Je werkgebied is zowel in Brussel als in Nederland. Het is een pre indien je al gevestigd bent in Brussel.

UASNL en Vereniging Hogescholen
UASNL is het samenwerkingsverband van 19 Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS), omdat UASNL geen rechtspersoonlijkheid bezit kom je in dienst bij de Vereniging Hogescholen. Deze UASNL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken.
De UASNL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Commissie steeds meer als waardevol erkend voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de EU. Profilering en positionering van Universities of Applied Sciences in Brussel wordt daarom steeds belangrijker. 

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek in het belang van 36 hogescholen en het realiseren van een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. Samen beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden op alle aspecten die het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen raken: van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bekostiging en verantwoording, tot arbeidsvoorwaarden, een leven lang ontwikkelen, praktijkgericht onderzoek en internationalisering.
Je werkt nauw samen met een UASNL collega die zich richt op de aansluiting met de hogescholen in Nederland en op de verbinding met de Vereniging Hogescholen, zodat jij je vooral kunt richten op de Brusselse netwerken. De precieze verdeling van taken vindt in onderling overleg plaats.

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende, afwisselende en enerverende functie, waarbij je veel reist (in Nederland, naar Brussel, soms elders in Europa). Je werkt samen met betrokken en enthousiaste collega’s bij alle deelnemende hogescholen van UASNL. Elke hogeschool heeft voor jou een persoon als ‘linking pin’ aangewezen;
 • Een passend salaris tussen de € 4.214,85 en € 6.227,02 bruto per maand bij een voltijdsdienstverband (schaal 12 cao Rijk). Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring;
 • Je krijgt 8% vakantietoeslag, een 13e maand en een maandelijkse tegemoetkoming voor additionele kosten (o.m. standplaatsvergoeding, representatiekosten);
 • Je reiskosten worden op basis van openbaar vervoer vergoed;
 • Een goede pensioenregeling bij ABP;
 • Een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering;
 • Goede scholingsmogelijkheden;
 • Een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging tot 3 jaar.

Interesse
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur ons een korte motivatiebrief en een cv naar hr@vh.nl o.v.v. ‘UASNL. Je kunt reageren t/m 26 november 2023. 
Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Ivo Schrijer, Liaison Officer HAN University of Applied Sciences, via telefoon 06 31777141 of e-mail: Ivo.Schrijer@han.nl

Diversiteit en Inclusie
De Vereniging Hogescholen hecht waarde aan een divers samengestelde organisatie; verschillende achtergronden en perspectieven zijn een waardevolle toevoeging in advies en kennisdeling.