Vacature Beleidsadviseur internationalisering

Wij zoeken voor een periode van half maart tot eind juni een expert voor strategievorming op het gebied van internationalisering in het hoger beroepsonderwijs voor 3 á 5 dagen per week.
Het betreft een detachering voor 3 maanden, dus let op; reageren is alleen mogelijk als je op dit moment werkzaam bent binnen het hbo.

Wat ga je doen?

 • Je adviseert interne en externe belanghebbenden over politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische complexe vraagstukken en haalbaarheid op de beleidsterreinen internationalisering van het hoger (beroeps)onderwijs.
 • Je bouwt en onderhoudt contacten met nationale en internationale netwerken, stelt scenario’s en beleidsstukken op, verkent draagvlak en ontwikkelt beleidsinitiatieven. Je werkt bijvoorbeeld veelvuldig samen met de organisatie voor internationalisering in het onderwijs Nuffic en Neth-ER. 
 • Je bent secretaris van diverse werkgroepen, zoals het  HIB: het netwerk van beleidsadviseurs internationalisering en directeuren van de International Offices van hogescholen. Daarnaast ondersteun je hogescholen door middel van het organiseren van activiteiten voor kennisdeling.
 • Je adviseert het bestuur van de VH en de Bestuurscommissie Internationalisering over thema’s gerelateerd aan internationalisering, alsmede over de wijze waarop daar adequaat kan worden ingespeeld (zoals op het terrein van staf- en studentmobiliteit).
 • In je advisering en beleidsvoorbereiding combineer je verschillende invalshoeken en inzichten, zowel inhoudelijk als procesmatig. 

Wat neem je mee?

 • Je bent momenteel werkzaam binnen het hbo
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. 
 • Ervaring met beleidsontwikkeling en advisering in het  (Europese) hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid is een pré, evenals bekendheid met de Sustainable Development Goals
 • Je bent een scherpe denker, omgevingsgericht en je beschikt over goede antennes om te opereren in een context met complexe en soms gevoelige politiek-bestuurlijk verhoudingen. 
 • Je bent breed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van internationalisering en hoger onderwijs.
 • Je bent een goede schrijver en in staat om standpunten en besluiten in heldere taal te verwoorden. 
 • Je bent een prima netwerker en je beweegt je gemakkelijk in (internationale) professionele gezelschappen (zoals van bestuurders, directeuren of lectoren).
 • Je toont visie en bent overtuigend in je optreden en opereert proactief. 
 • Je beschikt bovendien over een goed analytisch vermogen, werkt gestructureerd en accuraat. Je bent in staat om standpunten en besluiten in heldere taal op schrift te stellen. 
 • Je beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal is uitstekend. 

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek in het belang van 36 hogescholen en het realiseren van een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. Samen beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden op alle aspecten die het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen raken: van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bekostiging en verantwoording, tot arbeidsvoorwaarden, een leven lang ontwikkelen, praktijkgericht onderzoek en internationalisering.

Het team
Zeven beleidsprofessionals van team Onderzoek en Internationalisering bundelen dagelijks hun krachten bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van praktijkgericht onderzoek en internationalisering. Voor praktijkgericht onderzoek houden wij ons vooral bezig met het opbouwen van een onderzoekscultuur binnen hogescholen, de kwaliteitsborging hiervan, de verbinding met de maatschappij en kennisinfrastructuur en het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van praktijkgericht onderzoek. Dit doen wij samen met collega’s binnen hogescholen door het hele land, maar onderhouden ook nauw contact met ministeries, universiteiten, NWO, TNO en andere TO2-instellingen en het georganiseerd bedrijfsleven. Kortom een levendige en uitdagende werkomgeving.

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische baan, waarbij we met elkaar de belangen van 36 hogescholen behartigen; 
 • een detacheringsovereenkomst van 3 maanden om je kennis en ervaring te verruimen.

Interesse
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd wie jij bent. Stuur ons via e-mail een korte motivatiebrief en een cv voor 18 februari 2021. Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Frank van der Zwan, coördinator Onderzoeksbeleid & Internationalisering, via telefoon (070) 312 21 37 of via e-mail.

De Vereniging Hogescholen hecht waarde aan een divers samengestelde organisatie, de verschillende achtergronden en perspectieven zijn een waardevolle toevoeging in advies en kennisdeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en blijft onbeantwoord.