Thema naar overzicht

Studentmobiliteit

Het aantal internationale studenten groeit mee met de studentenpopulatie aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Gemiddeld  maken zij 12,2% uit van de gehele studentenpopulatie. Nuffic telt dit studiejaar 122.000 internationale studenten. Bijna 90.000 daarvan volgen een volledige studie, de rest komt voor een korter verblijf zoals een uitwisseling via het mobiliteitsprogramma Erasmus+. 

Kunst, techniek en University Colleges
Kunstopleidingen bij hogescholen, University Colleges en masteropleidingen in de richtingen business en techniek trekken relatief veel buitenlandse studenten. Bij minder dan 10% van de opleidingen in het hele hoger onderwijs is de meerderheid van de studenten internationaal. In 2017 was bij minder dan een vijfde van alle opleidingen met een numerus fixus sprake van internationale instroom. 

Internationalisering als kwaliteitsstrategie 
Internationalisering van het onderwijs en het aantrekken van internationale studenten is een manier om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met de kennis, ervaring en netwerken die internationale studenten meebrengen uit eigen land, versterken zij de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en kunnen álle studenten profiteren van een diverse international classroom.

Maatwerk is nodig: de mix van internationale en Nederlandse studenten verschilt per hogeschool, en is afhankelijk van doel en inhoud van de opleiding. In de groene sector, die van oorsprong gericht is op export, kan de ideale samenstelling anders zijn dan in de grensregio waar meer samengewerkt wordt met buurlanden Duitsland en België. Hogescholen werven bewust op kwaliteit, match met de opleiding, en diversiteit binnen het onderwijs.

Herkomstlanden: voornamelijk uit Europa
Circa één op de vier internationale studenten komt van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met 22.125 studenten is Duitsland nog steeds de belangrijkste leverancier van buitenlandse studenten. De Duitse studenten zijn goed voor bijna 25% van de totale internationale studentenpopulatie in ons land. In het studiejaar 2011-12 was dat nog 40%. China staat met 4.475 studenten op de tweede plek. De aantallen Duitse en Chinese studenten nemen echter iets af terwijl het aantal studenten met een andere nationaliteit toeneemt. Daardoor wordt de internationale studentenpopulatie jaar na jaar steeds gevarieerder. 

Vanuit Italië (#3 met 4.077 studenten), Roemenië (#9, 2.348), India (#11, 2.021), Spanje (#8, 2.445), Frankrijk (#10, 2.341) en het Verenigd Koninkrijk (#5, 3.109) nam de belangstelling voor een studie in ons land het meest toe. 


Contactpersonen: Dirk CornelissenTrinh Ngo


Meer informatie