Thema naar overzicht

Onderzoek in internationaal perspectief

De Europese programma’s voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020) en de structuur- en investeringsfondsen (ESIF) bieden kansen voor verdere internationale samenwerking en de financiering daarvan. De inzet voor de komende periode is om de positie van het Nederlandse praktijkgerichte onderzoek op het Europese onderzoeksterrein fors te versterken. Dat vraagt om zichtbaarheid en herkenbaarheid en om het opbouwen van ervaring.   Maar bovenal doet dit een beroep op de unieke kracht van de hogescholen: de regionale netwerken, de praktijkgerichte werkwijze en de wil om ècht het verschil te maken.

UAS-net
De Vereniging Hogescholen is partner in het UASnet: het Universities of Applied Sciences netwerk. Dit Europese strategische netwerk werkt aan de profilering en zichtbaarheid van de hogescholen (Universities of Applied Scences) in Europa. Hogescholen verrichten onderzoek in nauwe samenwerking met publieke en private partners in de regio, met een focus op de beroepspraktijk. Deze ‘smart partnerships for impact’ zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van de Europese kennisinfrastructuur en -economie.

EU voorzitterschap
Gedurende de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Dit is de twaalfde keer dat Nederland het voorzitterschap mag vervullen; de laatste keer was in 2004. Tijdens het Nederlands voorzitterschap in 2016 zal gericht aandacht worden besteed aan het belang van de Europese samenwerking voor de kennisinstellingen. Hogescholen zullen deelnemen aan verschillende evenementen die plaatsvinden in het kader van het voorzitterschap.
 


Gerelateerd nieuws

UAS4EUROPE presenteert Horizon Europe-paper

Actualiteit

Op 25 september jl. vond het jaarlijks terugkerende Croissant Event van UAS4EUROPE plaats. Deze editie werd gehost bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en ging in op de rol van hogescholen binnen het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe.

Lees meer

ESSENCE project geselecteerd als 'success story' door Europese Commissie

Actualiteit

Het internationale ESSENCE project dat in 2017 is afgerond, is door de Europese Commissie als 'success story' geselecteerd. De Hogeschool Utrecht heeft met de minor Smart Sustainable Cities bijgedragen aan het onderwijs- en onderzoeksprogramma.

Lees meer

Nederlandse hogescholen in Brussel: Widen Horizons!

Actualiteit

Europa is in beweging. In de afgelopen maand heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor zowel opvolging van het Erasmus+ programma als Horizon 2020 (onderzoek en innovatie). In het voorstel voor het nieuwe kaderprogramma, genaamd Horizon Europe (2021-2027), stelt de Commissie een budget voor van 94 miljard. Het is echter nog uitermate onzeker of dit bedrag stand zal houden, aangezien het nu in behandeling wordt genomen in het Europees Parlement en de Europese Raad. Een delegatie van de Vereniging Hogescholen is daarom afgereisd naar Brussel om de Nederlandse hogescholen daar op de kaart te zetten maar ook om te zorgen dat de Europese fondsen beter bekend raken bij onze hogescholen.

Lees meer

Meer informatie