Thema naar overzicht

Onderwijs en onderzoekend vermogen

Hogescholen leiden studenten op tot vakbekwame professionals, die met een kritische houding in de beroepspraktijk werkzaam zijn. Op die manier kunnen zij een bijdrage leveren aan de vernieuwing van die beroepspraktijk. De verwachting is dat organisaties de komende jaren geconfronteerd zullen worden met uitdagingen die steeds complexer worden, en elkaar in sneller tempo opvolgen. Door de ontwikkeling van hun onderzoekend vermogen leveren hogescholen vakkundige ‘professionals van de toekomst’ af, die hier goed op weten in te spelen.

Contactpersoon

Sandra storm   maart 2018   portret
Sandra Storm Domein Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken 

Actualiteit

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor hebben zij vandaag de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ ondertekend. De Vereniging Hogescholen is een van de ondertekenaars en maakt deel uit van het kernteam van zeven ondertekenende partijen. “Met ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek zetten hogescholen hun innovatiekracht in en krijgen zij een actieve rol bij praktische projecten in wijken”, aldus Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen.   

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas

Actualiteit

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. Met deze atlas, die in samenwerking met Regieorgaan SIA is gemaakt, geeft de Vereniging Hogescholen vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat.

Lees meer

Meer informatie