Thema naar overzicht

Missiegedreven innovatiebeleid

Het kabinet heeft in haar missiegedreven innovatiebeleid 6 missies beschreven die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven. Die missies liggen op het gebied van de Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, voedsel & water, Gezondheid & zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en ten slotte Maatschappelijk verdienvermogen. Maandag 11 november 2019 werd het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) ondertekend, waarmee organisaties aangeven hoe ze bijdragen aan dit beleid. Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA zetten een deel van hun instrumentarium in voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek dat in dienst staat van deze missies.

Hogescholen en mkb
Met de ondertekening van het KIC op maandag 11 november 2019, door staatssecretaris Keijzer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), krijgt het praktijkgericht onderzoek brede erkenning. Het praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd door hogescholen die samen met het regionale mkb en andere maatschappelijke instellingen invulling geven aan het innovatiebeleid van het kabinet. Het kabinet wil dat de innovatieve kracht van bedrijven en maatschappelijke instellingen bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hogescholen kunnen samen met het mkb onderzoek vertalen in concrete producten en diensten en zorgen voor een versnelde marktintroductie.

Investering van 50 miljoen
Hogescholen investeren via hun Centres of Expertise 32 miljoen euro in onderzoek binnen de missie. Daarnaast investeert Regieorgaan SIA jaarlijks 18 miljoen euro. Regieorgaan SIA zet vooral in op het versterken van de onderzoeksgroepen van hogescholen. Dat gebeurt met bestaande instrumenten, zoals SPRONG (financiering voor langlopend onderzoek) en L.INT (deeltijd-aanstellingen van hogeschool-lectoren op kennisinstituten als KNMI, TNO etc). Daarnaast gaat SIA een nieuw instrument ontwikkelen, de innovatiestages. Met de innovatiestages kan het mkb technisch talent binnenhalen, dat onder begeleiding van een lector onderzoek doet.

SIA ontwikkelt de instrumenten in het eerste halfjaar van 2020.

 

Contactpersoon

Frank van der Zwan Domein Onderzoek

Gerelateerd nieuws

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Article

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag. De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang.

Lees meer

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Article

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer