Thema naar overzicht

Topsectoren en missiegedreven innovatiebeleid

Kennis- en innovatieconvenant
In november 2019 is het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) ondertekend. Samen met Regieorgaan SIA heeft het hbo zich voor jaarlijks 50 miljoen euro aan inzet op de thematiek van de zes Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) gecommitteerd. De KIA’s zijn geformuleerd op zes thema’s waar hogescholen grote toegevoegde waarde kunnen leveren en ons goed kunnen verbinden met andere onderzoekspartijen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in Nederland en per regio. De thema’s zijn: energie en duurzaamheid, landbouw water en voedsel, gezondheid en zorg, veiligheid, sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen. 

Thematafels
Het afgelopen jaar is er een governance-structuur opgezet van hbo-thematafels om de ambities uit de KIA’s vanuit het hbo met gecommitteerde partners te gaan realiseren. Voor deze thematafels komen hbo-actoren die actief zijn op een thema, onder leiding van een aantal hogeschoolbestuurders bij elkaar, om hbo-breed zaken af te stemmen. Mogelijke hbo-actoren zijn Centres of Expertise, lectorenplatforms, fieldlabs, SPRONG-consortia, sac-vertegenwoordigers.

Voor alle thematafels is een extranet ingericht. Dit is een online omgeving waar documenten, initiatieven en discussies gedeeld kunnen worden.  Heeft u vragen over de thematafels aarzel niet om contact op te nemen met Dorien Veenstra.

Nieuwsbrief
Om een verbinding tussen de thematafels te waarborgen wordt er maandelijks een nieuwsbrief rondgestuurd door de VH en SIA. In de nieuwsbrief staat een update van alle thematafels, evenementen en relevante ontwikkelingen. 
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief klikt u hier. Een vraag over de nieuwsbrief? Neem contact op met Dorien Veenstra. Daarnaast zijn alle nieuwbrieven opgenomen in een archief.

Contactpersoon

Dorien Veenstra Domein Onderzoek en Internationalisering

Gerelateerd nieuws

Hbo-studenten helpen het mkb te innoveren

Article

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan nog veel beter samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt door middel van het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Daarbij krijgen studenten van hogescholen na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. 

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Landelijke data praktijkgericht onderzoek gebundeld in atlas

Article

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, heeft donderdag 19 april het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact in ontvangst genomen. Met deze atlas, die in samenwerking met Regieorgaan SIA is gemaakt, geeft de Vereniging Hogescholen vorm aan de ambitie om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat.

Lees meer

Meer informatie