Thema naar overzicht

Aansluiting op arbeidsmarkt

Hogescholen leiden op voor de arbeidsmarkt. Dat doen zij met succes zoals uit de jaarlijkse publicaties van de Arbeidsmarktmonitor blijkt. Beroepen en functies veranderen razendsnel van inhoud wat hoge eisen stelt aan de onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven. Op alle niveaus, van lokale opleidingen tot landelijke branches, wordt daar hard aan gewerkt.


Gerelateerd nieuws

Tevreden met pabo

Actualiteit

In de arbeidsmarktanalyse primair onderwijs is dit jaar voor het eerst specifieke aandacht voor de tevredenheid van de pabostudenten over hun opleiding. In 2018 is bijna 72 procent tevreden, vooral over de sfeer, de groepsgrootte en de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Het minst tevreden zijn ze over de studielast (38 procent is tevreden) en de informatievoorziening. Het Arbeidsmarktplatform PO publiceerde gisteren de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. De arbeidsmarkt in beeld’. Dit is een  jaarlijkse analyse met cijfers en belangrijke trends in het werken in het primair onderwijs. Daarin komt ook de invloed van demografische, economische, politieke en technologische ontwikkelingen aan bod.

Lees meer

Arbeidsmarktervaring doet hbo-afgestudeerden hun opleidingsevaluatie deels herzien

Actualiteit

Recent afgestudeerde hbo’ers evalueren sommige aspecten van hun opleiding op een andere manier dan laatstejaarsstudenten, zo blijkt uit 'Wie A zegt, zegt ook B? Opleidingsoordelen van hbo-studenten en afgestudeerden nader vergeleken', een door het ROA gisteren gepubliceerde rapport. Hoewel de gemiddelde oordelen van laatstejaarsstudenten en afgestudeerden over de meeste aspecten van hun opleiding in elkaars verlengde liggen, nuanceren afgestudeerden hun opinies over sommige deelaspecten als gevolg van hun ervaringen bij de stap naar de arbeidsmarkt. Gemiddeld zijn afgestudeerden iets positiever over hun docenten en iets kritischer over de mate waarin hun opleiding hen voorbereidde op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Lerarenopleidingen bieden maatwerk in de regio

Actualiteit

Pabo’s en de hbo-lerarenopleidingen werken in de regio’s met scholen en andere partners samen om maatwerk te kunnen bieden vanwege het lerarentekort, landelijk delen ze best practices en worden knelpunten besproken. Hogescholen steunen met deze aanpak de extra acties van de ministers Slob en Van Engelhoven om het lerarentekort aan te pakken[1]. Hogescholen zetten met name in op: werkenden omscholen tot leraar, het aanbieden van meer flexibele opleidingen en de begeleiding van startende leraren.

Lees meer

Contactpersoon

Aldert   testfofo 3
Aldert Jonkman Domein Algemeen Onderwijsbeleid

Meer informatie