Thema naar overzicht

Innovatie beroepspraktijk

Het praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het kennislandschap en wordt steeds meer gezien als een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. De kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek is direct toepasbaar in de praktijk. Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk en toepasbaar wordt gemaakt, als om nieuwe kennis die door de hogescholen ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. Daarmee leveren de hogescholen een essentiële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van het bedrijfsleven en met name het mkb, publieke organisaties, het beroepenveld en de regio.

Toekomst
Hogescholen hebben de ambitie om hun positie als kennisinstelling in de regio de komende jaren flink uit te bouwen.  Deze ambitie kan op steun rekenen van o.a.  de Onderwijsraad, de AWTI, de WRR en de OECD, die zich in recente rapporten voor deze ontwikkeling hebben uitgesproken. Het perspectief is lonkend: hogescholen die een niet weg te denken rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen kennisontwikkeling en –toepassing (de ‘kennisparadox’). 


Gerelateerd nieuws

Nieuwe editie Atlas Onderzoek met impact

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de Atlas Onderzoek met impact geactualiseerd. De atlas brengt in kaart hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020 'Onderzoek met Impact'. De atlas bestaat uit algemene informatie en specifieke informatie per thema.

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer