Thema naar overzicht

Innovatie van de praktijk

Het praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het kennislandschap en wordt steeds meer gezien als een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. De kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek is direct toepasbaar in de praktijk. Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk en toepasbaar wordt gemaakt, als om nieuwe kennis die door de hogescholen ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. Daarmee leveren de hogescholen een essentiële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van het bedrijfsleven en met name het mkb, publieke organisaties, het beroepenveld en de regio.

Toekomst
Hogescholen hebben de ambitie om hun positie als kennisinstelling in de regio de komende jaren flink uit te bouwen.  Deze ambitie kan op steun rekenen van o.a.  de Onderwijsraad, de AWTI, de WRR en de OECD, die zich in recente rapporten voor deze ontwikkeling hebben uitgesproken. Het perspectief is lonkend: hogescholen die een niet weg te denken rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen kennisontwikkeling en –toepassing (de ‘kennisparadox’). 


Gerelateerd nieuws

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Maatschappelijke relevantie belangrijkste drijfveer onderzoekers hogescholen

Actualiteit

Vandaag verscheen het rapport ‘Drijfveren van onderzoekers’ van het Rathenau Instituut. Dit rapport is gebaseerd op een enquête onder onderzoekers die werken aan een van de universiteiten, universitaire medische centra (UMC’s) of hogescholen in Nederland, in een van de instituten van de NWO of KNAW, of in een publieke kennisorganisatie. Dit onderzoek is gedaan op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bouwt voort op een enquête uit 2013. Dit jaar zijn voor het eerst hogescholen en publieke kennisorganisaties betrokken in het rapport.

Lees meer

Hogescholen presenteren zich op Innovation Expo 2018

Actualiteit

Vanaf vandaag is het zover: de inschrijving voor de Innovation Expo 2018 is geopend! Ervaar, beleef en bekijk de meer dan 120 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven.  Kom in contact met het innovatienetwerk van investeerders, bedrijven en beleidsmakers, bezoek  de interessante keynotes van oa Burgemeester Aboutaleb en Louise O. Fresco en laat u inspireren bij een van de meer dan 40 sessies.

Lees meer

Contactpersoon

Carola hageman   vh   december 2018   vierkant   02
Carola Hageman plaatsvervangend directeur