Thema naar overzicht

Innovatie van de praktijk

Het praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het kennislandschap en wordt steeds meer gezien als een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. De kennis die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek is direct toepasbaar in de praktijk. Het gaat hierbij zowel om bestaande kennis die door hogescholen toegankelijk en toepasbaar wordt gemaakt, als om nieuwe kennis die door de hogescholen ontwikkeld en gedeeld wordt in onderwijs- en praktijksituaties. Daarmee leveren de hogescholen een essentiële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van het bedrijfsleven en met name het mkb, publieke organisaties, het beroepenveld en de regio.

Toekomst
Hogescholen hebben de ambitie om hun positie als kennisinstelling in de regio de komende jaren flink uit te bouwen.  Deze ambitie kan op steun rekenen van o.a.  de Onderwijsraad, de AWTI, de WRR en de OECD, die zich in recente rapporten voor deze ontwikkeling hebben uitgesproken. Het perspectief is lonkend: hogescholen die een niet weg te denken rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen kennisontwikkeling en –toepassing (de ‘kennisparadox’). 


Gerelateerd nieuws

Commissie Centres of Expertise van start

Actualiteit

Op 25 januari is de Commissie Centres of Expertise en Zwaartepuntvorming officieel van start gegaan. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, was bij het begin van de eerste commissievergadering aanwezig om ze veel succes te wensen. In het Sectorakkoord hbo 2018 is afgesproken dat de Centres of Expertise nader worden onderzocht door een onafhankelijke commissie.

Lees meer

City Deal Kennis Maken organiseert kick-off bijeenkomst op 20 februari

Actualiteit

De City Deal Kennis Maken organiseert op 20 februari een kick-off bijeenkomst. Daarin presenteert elk van de negentien deelnemende steden hun projecten. Die steden vertegenwoordigen 28 hogescholen, 12 universiteiten en 6 mbo-instellingen. De ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Kajsa Ollongren (BZK) zullen tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het ambtelijke netwerk en de projecten. De steden laten dan aan de ministeries van OCW en BZK zien waar de investeringen terechtkomen.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer