Thema naar overzicht

Onderwijs Internationaal

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers van hun (toekomstige) personeel verwachten dat zij over internationale vaardigheden beschikken. Voor bijvoorbeeld het hoger hotelonderwijs is dat vanzelfsprekend. Maar ook voor opleidingen waar je dat minder snel verwacht zijn internationale vaardigheden belangrijk. Zo komt een verpleegkundige in een ziekenhuis ook in aanraking met patiënten met een diverse culturele achtergrond.

Hogescholen verankeren daarom internationale vaardigheden in hun onderwijs. Zij doen dit in verschillende onderwijsvormen. Zo worden studenten gestimuleerd om een tijdje in het buitenland te studeren of stage te lopen (uitgaande studiepuntmobiliteit). Een ander vorm is de international classroom. Deze wordt mede gevormd door een goede mix van studenten uit binnen- en buitenland en een inhoudelijk concept, dat de culturele achtergronden van studenten in het onderwijs integreert. Daarnaast draagt de aanwezigheid van internationale studenten bij aan een ambitieuzer studiecultuur. Buitenlandse studenten die naar Nederland komen zijn over het algemeen talentvol en behalen hun diploma gemiddeld sneller dan de Nederlandse student.

Toekomst
Het is de ambitie van hogescholen om de studenten uit te rusten met de relevante, breed inzetbare, kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomstige beroepsuitoefening in Nederland of daarbuiten. Daarvoor kan een heel scala aan onderwijsvormen worden ingezet: lopend van de international classroom tot aan uitgaande studiemobiliteit. De opleidingen en hogescholen moeten hier zelf een vorm voor kiezen die ook bijdraagt aan hoogwaardig internationaal georiënteerd onderwijs. Dat alles draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs zelf.


Gerelateerd nieuws

Summer Schools hogescholen 2018

Actualiteit

Sustainable and Smart Urban Growth, Fashion Challenge Amsterdam, Work on 'wicked' problems around the global goals for sustainable development. Voor buiten- én binnenlandse studenten hebben de hogescholen, ook in samenwerking met universiteiten, een gevarieerd en uitgebreid zomerprogramma samengesteld. Er zijn daarnaast summer courses die voorbereiden op een toekomstige studie aan een hogeschool. En enkele cursussen leveren studiepunten op.  

Lees meer

Thom de Graaf ontvangt publicatie Peter Ester

Actualiteit

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, nam vandaag de nieuwste publicatie van Peter Ester in ontvangst. In zijn reeks over Silicon Valley, verscheen deze week ‘Accelerators in Silicon Valley’ Building Succesful Startups. Als Lector Human Capital & Business Innovation aan Hogeschool Rotterdam, onderzoekt Peter Ester deze innovatieve broedplaats al enkele jaren.

Lees meer

Wet stimuleert internationalisering en promotierecht voor lectoren

Actualiteit

Vorige week is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Op een onderdeel na zijn hogescholen zeer tevreden met de wijzigingen in de wet. Zo worden double degree programma’s op basis van gesloten beurzen mogelijk gemaakt. Studenten hoeven daardoor niet bij twee instellingen het collegegeld te betalen. Zeer verheugd zijn hogescholen over de mogelijkheid dat lectoren in het hbo met een 0-urencontract bij een universiteit, nu ook het promotierecht kunnen krijgen. Over één onderdeel van de wet zijn hogescholen ontevreden, dat betreft de kosten bij talentselectie van bijvoorbeeld kunstopleidingen.

Lees meer

Contactpersoon

Dirk   foto 1
Dirk Cornelissen Domein Algemeen Onderwijsbeleid

Meer informatie