Thema naar overzicht

Onderwijs Internationaal

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers van hun (toekomstige) personeel verwachten dat zij over internationale vaardigheden beschikken. Voor bijvoorbeeld het hoger hotelonderwijs is dat vanzelfsprekend. Maar ook voor opleidingen waar je dat minder snel verwacht zijn internationale vaardigheden belangrijk. Zo komt een verpleegkundige in een ziekenhuis ook in aanraking met patiënten met een diverse culturele achtergrond.

Hogescholen verankeren daarom internationale vaardigheden in hun onderwijs. Zij doen dit in verschillende onderwijsvormen. Zo worden studenten gestimuleerd om een tijdje in het buitenland te studeren of stage te lopen (uitgaande studiepuntmobiliteit). Een ander vorm is de international classroom. Deze wordt mede gevormd door een goede mix van studenten uit binnen- en buitenland en een inhoudelijk concept, dat de culturele achtergronden van studenten in het onderwijs integreert. Daarnaast draagt de aanwezigheid van internationale studenten bij aan een ambitieuzer studiecultuur. Buitenlandse studenten die naar Nederland komen zijn over het algemeen talentvol en behalen hun diploma gemiddeld sneller dan de Nederlandse student.

Toekomst
Het is de ambitie van hogescholen om de studenten uit te rusten met de relevante, breed inzetbare, kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomstige beroepsuitoefening in Nederland of daarbuiten. Daarvoor kan een heel scala aan onderwijsvormen worden ingezet: lopend van de international classroom tot aan uitgaande studiemobiliteit. De opleidingen en hogescholen moeten hier zelf een vorm voor kiezen die ook bijdraagt aan hoogwaardig internationaal georiënteerd onderwijs. Dat alles draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs zelf.


Gerelateerd nieuws

Nederland kennisland moet volop inzetten op Europa

Actualiteit

In de toekomst worden we gemiddeld 100 jaar oud en liefst in goede gezondheid. We gebruiken een enorme hoeveelheid slimme technologie, terwijl onze privacy beschermd is. Niemand leeft onder de armoedegrens, onze voeten blijven droog, onze lucht is schoon, onze leefomgeving is veilig en er is genoeg voedsel voor iedereen. Wat is de route naar al dit moois? Die heet ‘kennis en innovatie’. Voortzetting en uitbreiding van Europese samenwerking op dit terrein is daarom noodzakelijk.

Lees meer

Vacature: Liaison Officer UAS-NL

Actualiteit

UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. De UAS-NL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Commissie steeds meer als waardevol erkend voor de economische ontwikkeling van de EU. Profilering van Universities of Applied Sciences (UAS) in Brussel wordt daarom steeds belangrijker.

Lees meer

Wet stimuleert internationalisering en promotierecht voor lectoren

Actualiteit

Vorige week is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Op een onderdeel na zijn hogescholen zeer tevreden met de wijzigingen in de wet. Zo worden double degree programma’s op basis van gesloten beurzen mogelijk gemaakt. Studenten hoeven daardoor niet bij twee instellingen het collegegeld te betalen. Zeer verheugd zijn hogescholen over de mogelijkheid dat lectoren in het hbo met een 0-urencontract bij een universiteit, nu ook het promotierecht kunnen krijgen. Over één onderdeel van de wet zijn hogescholen ontevreden, dat betreft de kosten bij talentselectie van bijvoorbeeld kunstopleidingen.

Lees meer

Meer informatie