Thema naar overzicht

Onderwijs Internationaal

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers van hun (toekomstige) personeel verwachten dat zij over internationale vaardigheden beschikken. Voor bijvoorbeeld het hoger hotelonderwijs is dat vanzelfsprekend. Maar ook voor opleidingen waar je dat minder snel verwacht zijn internationale vaardigheden belangrijk. Zo komt een verpleegkundige in een ziekenhuis ook in aanraking met patiënten met een diverse culturele achtergrond.

Hogescholen verankeren daarom internationale vaardigheden in hun onderwijs. Zij doen dit in verschillende onderwijsvormen. Zo worden studenten gestimuleerd om een tijdje in het buitenland te studeren of stage te lopen (uitgaande studiepuntmobiliteit). Een ander vorm is de international classroom. Deze wordt mede gevormd door een goede mix van studenten uit binnen- en buitenland en een inhoudelijk concept, dat de culturele achtergronden van studenten in het onderwijs integreert. Daarnaast draagt de aanwezigheid van internationale studenten bij aan een ambitieuzer studiecultuur. Buitenlandse studenten die naar Nederland komen zijn over het algemeen talentvol en behalen hun diploma gemiddeld sneller dan de Nederlandse student.

Toekomst
Het is de ambitie van hogescholen om de studenten uit te rusten met de relevante, breed inzetbare, kennis en internationale vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomstige beroepsuitoefening in Nederland of daarbuiten. Daarvoor kan een heel scala aan onderwijsvormen worden ingezet: lopend van de international classroom tot aan uitgaande studiemobiliteit. De opleidingen en hogescholen moeten hier zelf een vorm voor kiezen die ook bijdraagt aan hoogwaardig internationaal georiënteerd onderwijs. Dat alles draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs zelf.

Contactpersoon

Dirk   foto 1
Dirk Cornelissen Domein Algemeen Onderwijsbeleid

Gerelateerd nieuws

Vacature: Liaison Officer UAS-NL

Actualiteit

UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. De UAS-NL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Commissie steeds meer als waardevol erkend voor de economische ontwikkeling van de EU. Profilering van Universities of Applied Sciences (UAS) in Brussel wordt daarom steeds belangrijker.

Lees meer

Summer Schools hogescholen 2018

Actualiteit

Sustainable and Smart Urban Growth, Fashion Challenge Amsterdam, Work on 'wicked' problems around the global goals for sustainable development. Voor buiten- én binnenlandse studenten hebben de hogescholen, ook in samenwerking met universiteiten, een gevarieerd en uitgebreid zomerprogramma samengesteld. Er zijn daarnaast summer courses die voorbereiden op een toekomstige studie aan een hogeschool. En enkele cursussen leveren studiepunten op.  

Lees meer

Thom de Graaf ontvangt publicatie Peter Ester

Actualiteit

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, nam vandaag de nieuwste publicatie van Peter Ester in ontvangst. In zijn reeks over Silicon Valley, verscheen deze week ‘Accelerators in Silicon Valley’ Building Succesful Startups. Als Lector Human Capital & Business Innovation aan Hogeschool Rotterdam, onderzoekt Peter Ester deze innovatieve broedplaats al enkele jaren.

Lees meer

Meer informatie