Thema naar overzicht

Aansluitingsvraagstukken

De brede toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs geeft uitdrukking aan zijn emancipatoire functie. De toenemende aandacht voor de kwaliteit van de instroom van hogescholen (selectie) kan die brede toegankelijkheid onder druk plaatsen. Tegelijkertijd is meer selectieve toelating om die reden soms onontkoombaar. Speerpunten voor de komende jaren zijn de aansluiting tussen mbo en hbo, een betere profilering van de associate degree en uitbouw van de professionele master bij de hogescholen.


Gerelateerd nieuws

Pabo-opleidingen zitten in de lift

Actualiteit

De pabo’s hebben de afgelopen jaren veel stappen gezet om de kwaliteit verder te versterken, onder meer door de invoering van de toelatingstoetsen. Deze maatregelen betalen zich nu uit. Toch bestaan over de toelatingstoetsen nog altijd de nodige misverstanden.

Lees meer

“De Associate degree als hbo-opleiding meer op de kaart zetten”

Actualiteit

Het aanbod van Associate degree-opleidingen bij hogescholen gaat de komende jaren toenemen, daarvan ben ik overtuigd”, zegt de voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf. Hij is tevreden dat de “Wet Invoering Associate degree” die gisteren in de Tweede Kamer met algemene stemmen werd aangenomen, nu een zelfstandige en volwaardige positie heeft gekregen als hbo-opleiding. “Dat was noodzakelijk voor de volgende logische stap: de Ad als hbo-opleiding meer op de kaart zetten.”

Lees meer

Campagne Students-4-Students gestart

Actualiteit

Vandaag lanceert minister Bussemaker de campagne Students-4-Students. Studenten in het hoger onderwijs worden als coach of als rolmodel gekoppeld aan jongeren in het voorgezet onderwijs, in het mbo of aan jongeren die net zijn gestart in het hoger onderwijs. Students-4-Students moet zorgen voor een betere doorstroom en minder studie-uitval naar en in het hoger onderwijs. Jaarlijks is hiervoor één miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Contactpersoon

Kai heijneman   maart 2018   portret
Kai Heijneman Domein Onderwijs

Meer informatie