Standpunt naar overzicht

Zzp'er in het hbo

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen dat de terechte aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo. Deze zzp'ers zijn - in aanvulling op het reguliere docentencorps - van groot belang voor het opleiden van beroepsprofessionals waar de samenleving nu en in de toekomst dringend behoefte aan heeft. De Vereniging Hogescholen uit haar zorgen in een brief aan het kabinet.

Laat helder zijn dat ook de Vereniging Hogescholen tegen schijnconstructies is. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen misverstand. Op dit moment is o.a. de Vereniging Hogescholen in gesprek met de Belastingdienst over de vragen: wanneer wordt er als zelfstandige gewerkt? Wanneer is er sprake van werknemerschap en wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid? Waar liggen de grenzen? Ondanks dat dit gesprek nog gaande is, maakt de Vereniging Hogescholen zich nu al zorgen over de uitkomst van dit gesprek.

Het huidige formeel-juridische kader van de Belastingdienst dreigt namelijk voorbij te gaan aan de realiteit van hogescholen, waarbij studenten goed onderwijs vragen, onderwijsinstellingen daarvoor gebruik willen maken van actuele kennis uit de praktijk en zelfstandigen hun specifieke beroepskennis graag vanuit ondernemerschap willen overdragen. Onderwijs verzorgd door professionals uit de praktijk heeft een enorme toegevoegde waarde. In het belang van de kwaliteit van het onderwijs verzoekt de Vereniging Hogescholen het kabinet om in de wet- en regelgeving dan ook om met de specifieke positie van deze groep 'docenten' rekening te houden.


Gerelateerd nieuws

Duidelijkheid over inzet ZPP'er noodzakelijk

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen maakt zich zorgen dat de aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo. De Vereniging is daarover met de Belastingdienst in overleg. 'Het is nu lastig te weten welke kant het opgaat. De urgentie is er wel. Er is al heel veel gaande de laatste jaren. We willen gewoon helderheid, wat kunnen we doen en wat mogen we doen', aldus Harmen van Wijnen, bestuurslid Vereniging Hogescholen en CvB-voorzitter Christelijke Hogeschool Ede vanochtend in ZZP Café van BNR.

Lees meer

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

Actualiteit

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees meer