Standpunt naar overzicht

Rekentoets

Landelijke rekentoets telt tot nu toe alleen mee voor eindexamen VWO
Nu de landelijke rekentoets toch niet meetelt voor het eindexamen verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren. In 2016 zou de landelijke rekentoets voor het eerst meetellen op het eindexamen van alle scholieren. De uitslag van de rekentoets telt voorlopig alleen mee op het vwo en niet op havo, vmbo en mbo.

De Vereniging Hogescholen dringt al jaren aan op het belang van een voldoende basisniveau voor rekenen voor iedere instromende student in het hoger beroepsonderwijs. In elke hbo-opleiding is een minimum aan basiskennis van rekenen/wiskunde onmisbaar om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen. Daarom ook dat de Vereniging Hogescholen groot voorstander is van een rekentoets, zoals die al vanaf het schooljaar 2013-2014 verplicht zou worden afgenomen. De Vereniging verwacht dat vanaf het moment dat de rekentoetsen een verplicht examenonderdeel zijn een zichtbare verbetering van het instroomniveau rekenen bij instromende studenten vanuit havo, vwo en mbo kan worden verwacht.

Hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid al en spijkeren studenten bij waar dat nodig is. De hogescholen zijn bereid bepaalde deficiënties weg te werken, echter de aansluiting is nooit één op één perfect. Maar het gat is nog te groot.  Het voorbereidend onderwijs moet een zwaardere inspanning leveren.

Gemeenschappelijke ambitie MBO voor goed rekenonderwijs is een goede zaak!
De Vereniging Hogescholen omarmt daarom het initiatief van de MBO Raad om de gemeenschappelijke ambitie voor goed rekenonderwijs in een eigen actieplan te expliciteren. De zorg die de Vereniging eerder uitsprak over het uitstel door de tweede kamer van de invoering van de landelijke rekentoets wordt gedeeld door de MBO-raad.

De Vereniging pleit zogezegd al jaren voor beter rekenonderwijs en door het niet laten meetellen van de landelijke rekentoets voor het eindexamen vmbo, mbo en havo verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren. De meeste mbo-scholen signaleren dat de motivatie voor rekenen wegvalt, nu dit onderdeel van de mbo-opleiding voorlopig niet meetelt voor diplomering. Omdat zij dit niet in het belang van hun studenten vinden, gaat de sector de komende tijd gericht op zoek naar manieren om studenten optimaal voor rekenen te motiveren. Op deze manier willen de mbo-scholen hun eigen ambities voor het rekenonderwijs realiseren.


Gerelateerd nieuws

Toetsen en onderwijskwaliteit: Workshops jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Article

Landelijke toetsen, leren van toetsen en online toetsen. In drie workshops gaan presentatoren van 10voordeleraar en hogescholen er samen op in tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen op 6 april 2017 in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Lees meer

Hogescholen balen van uitstel landelijke rekentoets

Article

Nu de landelijke rekentoets toch niet meetelt voor het eindexamen verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren, vreest directeur Ad de Graaf van de Vereniging Hogescholen. ‘Waar zijn we nu helemaal mee bezig?’

Lees meer

Tweede Kamer stemt in met rekentoets

Article

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het plan van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW om de rekentoets met ingang van komend studiejaar in te voeren. Het plan houdt in dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-4 de verplichte rekentoets met een voldoende moeten afsluiten als voorwaarde voor het behalen van een diploma.

Lees meer