Standpunt naar overzicht

Juiste student naar juiste studie voor juiste baan

Een studie en loopbaan vallen van te voren nooit geheel te plannen. Desalniettemin werken hogescholen er hard aan om een goede match tussen student en opleiding te creëren waarbij studenten een realistische verwachting krijgen van de “banen van morgen” waarvoor ze worden opgeleid. Hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hbo, zetten in op eerlijke voorlichting bij de studiekeuze van studenten en zijn bij uitzondering voor selectie aan de poort.

Lees verder - Juiste student naar juiste studie voor juiste baan, en:

Download standpunt Vereniging Hogescholen - Juiste student naar juiste studie voor juiste baan


Gerelateerd nieuws

Hogescholen werken aan evenwichtige balans kwaliteit en toegankelijkheid

Actualiteit

Hogescholen hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid, waarbij het hoger beroepsonderwijs altijd een belangrijke maatschappelijke emancipatiefunctie heeft gehad. “Het is goed om te lezen dat de minister en de hogescholen gelijke doelstellingen nastreven. Maximale talentontwikkeling, ook van de verborgen talenten, is een vanzelfsprekende maatschappelijke opdracht voor hogescholen. Het behoud van de kwaliteitsstandaarden van onze opleidingen is daarbij altijd een belangrijk aandachtspunt. Dat vereist maatwerk per opleiding en geen generieke maatregelen", vindt Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Het belang van breed opgeleide hbo’ers - opiniestuk Thom de Graaf

Actualiteit

Vorige week verscheen het rapport ‘Labour market forecasts by education and occupation up to 2022’ van onderzoekscentrum ROA. Het geeft daarin een voorspelling van de aansluiting op de arbeidsmarkt voor mbo, hbo en wo voor de komende vijf jaar. Voor de studenten in de sector economie voorspellen de onderzoekers dat het moeilijker zal gaan worden om snel een baan binnen het eigen vakgebied te vinden. 

Lees meer

Van havo naar hbo: weg met die trap

Actualiteit

"In onze poging de beroepspraktijk te naderen moeten we niet de afstand met de havo vergroten" blogt Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Hij wijst erop dat verschillende partijen daarvoor samen hun verantwoordelijkheid moeten nemen: kennisinstellingen, studenten, beroepspraktijk en overheden. "Dit gedeelde probleem vraagt om een gedeelde oplossing."

Lees meer