Thema: "diversiteit in het hbo; naar een inclusieve bedrijfscultuur met een evenwichtige personeelssamenstelling en gelijke kansen voor iedereen"

Opening studiejaar 2018-2019

Ieder studiejaar wordt traditioneel door de hogescholen geopend met een bijzondere bijeenkomst die in het teken staat van de actualiteit van de hogeschool of een specifiek thema in het bijzonder. Wij besteden aandacht aan deze openingen op deze pagina.

Dit jaar is ons gezamenlijk thema : "diversiviteit in het hbo". 

In het hbo is al langer aandacht voor diversiteit omdat het hoger onderwijs, en zeker het hbo, te allen tijde toegankelijk moet blijven voor (alle) maatschappelijke groeperingen. Tijdens het symposium ‘Diversiteit doet ertoe’ (oktober 2017), waarbij het belang van diversiteit in het hbo centraal stond, riep Thom de Graaf op tot een diversiteitspact: ‘Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50% vrouwen in alle hogere functies. En waarin we daarnaast streven naar een representativiteitseis voor medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond van 20% in het hbo.” Uit beschikbare cijfers over 2016 blijkt dat het percentage niet-westerse werknemers in het hbo 5,6% betrof, slechts een gedeelte hiervan was docent. Bij vrouwelijke werknemers in hogere functies zijn gunstige cijfers te zien van circa 30-40%, maar ook hier kunnen nog stappen gezet worden. 

Een concrete stap in dit proces is het ondertekenen van het Charter Diversiteit door de hogescholen. ‘Diversiteit in bedrijf’ is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers in de publieke én de private sector. Door het ondertekenen ervan verklaart een werkgever zich actief te willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. De ondertekenaar belooft zich minimaal op één concreet doel te richten. Welke maatregelen dat zijn bepaalt de werkgever zélf. Inzet is een inclusieve bedrijfscultuur met een evenwichtige personeelssamenstelling en gelijke kansen voor iedereen. 

 


Hogeschool Utrecht -'Samen verschil maken'
Met ‘Samen Verschil Maken’ wil de HU het belang van inclusiviteit, van kansen voor iedereen, benadrukken – niet alleen op de hogeschool, maar in de hele samenleving. Dagvoorzitter was docent gebarentaal Tony Bloem. Tony is zelf doof en leidde met hulp van tolken gebarentaal de sprekers en gasten door het programma.


Fontys hogescholen: 'Onderwijs en bedrijven moeten leven lang leren bevorderen'
Voor succes in de 21e eeuw moet je jezelf steeds opnieuw durven uitvinden en jezelf een leven lang blijven ontwikkelen. Die leercultuur moeten overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio samen tot stand brengen. Dat was de boodschap van bestuursvoorzitter Nienke Meijer van Fontys tijdens de opening van het studiejaar 2018-2019 in Eindhoven. 

De toespraak die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarna hield vanaf het Fontys-podium sloot naadloos aan op Meijers pleidooi. Veranderingen gaan snel en de toekomst is onzeker, dus blijven leren is nodig om niet achterop te raken. In het najaar komt de D66-minister samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met een plan om te bevorderen dat mensen zich blijven ontwikkelen. „Een paar elementen daaruit zijn de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven verbeteren én mensen meer de individuele regie over hun eigen loopbaan te geven", zei Koolmees na afloop. Voor het plan is 200 miljoen euro beschikbaar.


iPabo: Collegetour met André Kuipers
Bij de opening van het studiejaar een bijzondere gast, Andre Kuipers, die een inspirerend en motiverend verhaal had over duurzaamheid met als titel 'duurzaamheid; het ruimteschip Aarde'. 


HAN: op de grens van het onbekende
Met haar jarenlange ervaring als expeditieleider wist Arita Baaijens een boeiend, persoonlijk en ook humoristisch verhaal te vertellen over ‘ontdekken’ en exploreren. Daarmee werd de toon van de Opening van het studiejaar 2018-2019 gezet. Het inspirerende verhaal van Baaijens verleidde CvB-voorzitter Kees Boele tot een column waarin hij stelde dat de HAN een weg opgaat naar een inhoudelijke en kwalitatieve verandering. Daarop volgend werden ook de nieuwe CvB-leden Bridget Kievits en Yvonne de Haan aan het aanwezige publiek voorgesteld. Tot slot kondigde Kees Boele aan dat in de loop van dit studiejaar stap voor stap een nieuw sterk HAN-merk wordt getoond die onderstreept waar de HAN voor staat.


HVA VIERT 25-JARIG BESTAAN MET LUSTRUMFEEST
Een jonge organisatie met een rijk verleden

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) vierde 30 augustus haar 25-jarig bestaan in huidige vorm. Hiervoor werd het Kohnstammhuis op de Amstelcampus tijdelijk omgedoopt tot festivalterrein. Medewerkers, actieve studenten en samenwerkingspartners stonden tijdens dit lustrumfestival zelf in de schijnwerpers. De HvA bood hen de gelegenheid om het podium te beklimmen, met een act of een verhaal dat verteld moet worden.

Onder het motto Creating Tomorrow Together werkt de HvA continue aan oplossingen voor de toekomst. Maar dat kan niet zonder de verbinding te zoeken met de omgeving en onze studenten. Naast de actieve maatschappelijke rol die de HvA al inneemt in de stad Amsterdam wil de HvA de medewerkers stimuleren om meer samen te werken en van elkaar te leren, over de grenzen van opleidingen en faculteiten heen.

Dat was ook de strekking van de speech die HvA-voorzitter Huib de Jong ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar hield. Daarin ging hij onder andere in op de rijke geschiedenis van de hogeschool, maar vooral ook op de uitdagingen voor de toekomst. De constanten daarin zijn een superdiverse studentenpopulatie en voortdurend veranderende eisen van de arbeidsmarkt. De HvA beweegt mee om docenten en studenten toe te rusten voor deze dynamiek. Daarbij zijn flexibilisering, verbinding en participatie hulpmiddelen om studenten te helpen aan een waardevol diploma.

De oorsprong van de HvA gaat terug tot 1785. In dat jaar werd de voorloper van de huidige opleiding Maritiem Officier van de HvA opgericht: de Kweekschool voor de Zeevaart. Die school zou nog vele transformaties ondergaan totdat in 1993 de voormalige Hogeschool Amsterdam en de Algemene Hogeschool Amsterdam fuseerden tot de huidige Hogeschool van Amsterdam. Na de oprichting van de huidige HvA volgde in 2004 nog een fusie met de Hogeschool voor Economische Studies (HES).

Op het festival gaf onder andere student Jeffrey Meijer als ervaringsdeskundige een kennissessie over studeren met autisme, vertelt hoofddocent Hessel Nieuwelink over zijn onderzoek naar controversiële maatschappelijke kwesties en hoe je die bespreekbaar maakt in de klas, en ging onderzoeker Ruurd Priester samen met studenten en medewerkers aan de slag om van de HvA een koploper in schone energie te maken. Het festival werd afgesloten met een feest, waarbij een optreden van soulzangeres Berget Lewis voor een hoogtepunt zorgde.


Opening hogeschooljaar CHE over professionals in de digitale samenleving

Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur van de CHE, opende het studiejaar met de : “Met de start van nieuwe ICT-opleidingen begeeft de CHE zich in een nieuwe tak van sport. We zijn blij dat we nauw samenwerken met bedrijven in de ICT-Valley bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijs. Juist in dit vakgebied is het belangrijk om up-to-date te blijven en aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. We hebben inmiddels met veel bedrijven in de ICT-Valley een samenwerkingsovereenkomsten getekend en het is mooi om samen nieuwe vormen van leergemeenschap zijn te ontdekken. De digitale ontwikkelingen raken elk vakgebied waarvoor de CHE opleidt. Thema’s als zorg en technologie, e-coach in het basisonderwijs, e-pastoraat, VR-toepassingen in de hulpverlening zien we al voorbij komen. We merken dat deze nieuwe opleiding zich verbindt met de andere opleidingen. Er is in de samenleving steeds meer behoefte aan het goede gesprek over hoe technologie wordt ingezet en hoe je als professional handelt in de veranderende beroepspraktijken. Als hogeschool willen we graag professionals opleiden die woorden kunnen geven aan het gesprek over waarden.” 


Uitreiking scriptieprijzen tijdens opening studiejaar Politieacademie

Hanneke de Bruyne heeft de Politieacademie scriptieprijs 2018 gewonnen met haar thesis ‘Omgaan met PTSS, de bijdrage van de teamchef’. Dat werd bekend tijdens de opening van het politieonderwijsjaar op 3 september in Apeldoorn. Hanneke, waarnemend teamchef van Basisteam Achterhoek Oost, schreef haar thesis in het kader van de Master Tactisch Leidinggeven. Ook R. de Jong, Marc Agterbos en Yakup Vurgun waren genomineerd.


 
Opening studiejaar Hanzehogeschool Groningen: maximale aantal studiepunten verantwoordelijkheid van hoger onderwijsinstellingen 

Tijdens de opening van het hogeschooljaar hield Henk Pijlman, collegevoorzitter Hanzehogeschool Groningen, een pleidooi om de instellingen zelf het maximale aantal studiepunten voor het eerste jaar te laten bepalen. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van minister van Engelshoven, zij wil het aantal studiepunten verlagen naar 40. Daarnaast sprak Pijlman over doorgroeimogelijkheden voor docenten, vervroegde evaluatie van het leenstelsel en een snellere ontwikkeling van nieuwe opleidingen om aan de vragen van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen.​


NHL Stenden design based education

De start van het jaar bij NHL Stenden Hogeschool stond in het teken van internationalisering en de uitdagingen van de fusie. Een mooie terugblik leest u hier


 

Hogeschool Rotterdam kijkt vooruit

Hogeschool Rotterdam luidde op donderdag 6 september het collegejaar 2018-2019 in. Reden voor Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur, om vooruit te kijken: naar de toekomst en naar wat de hogeschool doet om haar onderwijs nog beter te maken. ”Het hbo moet studenten opleiden voor een samenleving waarin traditionele beroepen verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe rollen en functies. Wij zetten in op ‘contextrijk onderwijs’, waarmee we studenten voorbereiden op de nieuwe dynamiek van deze veranderende wereld. Onderzoek helpt ons bij de zoektocht naar deze nieuwe toekomst.” Meer over de opening leest u hier.


Inholland: 'Juist het mens zijn verbindt onze drie thema’s'

Om de juiste (technologische) keuzes te maken voor een creatieve, gezonde en duurzame samenlevingmoeten zet Inholland het ‘mens zijn’ bovenaan. "Dat is wat ons verbindt”, geeft collegevoorzitter Jet deRanitz haar publiek mee tijdens de opening van het Inholland-collegejaar donderdag in Den Haag. In de in magentatinten gehulde tent in de binnentuin presenteerde zij het derde profilerende thema van de hogeschool: Creative Future. 

Toegevoegde waarde geven is de kern van het thema Creative Future, een visie met een kern in de creatieve opleidingen van Inholland, in verbinding met de opleidingen uit alle domeinen. Creative Future volgt op de presentaties van de visies De Gezonde Samenleving en Samen Werken aan Duurzame Oplossingen en maakt het drieluik van profilerende thema’s compleet. Lees hier meer over de opening.


Saxion: Get ready for a smart world

Op 6 september vond in Deventer de opening plaats van het Saxion hogeschooljaar 2018/2019. Bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion besprak in haar openingstoespraak de volgende thema’s: onderwijs, onderzoek, noabership, aanmeldingen en internationalisering.

Lees hier meer!

Dave Blank, wetenschappelijk adviseur van het bestuur van Saxion Research and Graduate School, sprak over het belang van innovatie en onderzoek en de meerwaarde daarvan voor bedrijven, instellingen en overheden in de regio.

Kun je een VR-bril inzetten tegen pesten? Kan met denkkracht van studenten een moord opgelost worden? En hoe smaakt het water in Afrika? Drie studenten presenteerden de resultaten van deze onderzoeken.