Inzet verkiezingen: Onderzoek is een belangrijk fundament

Investeren in innovaties voor maatschappelijke vraagstukken

Ouderen die langer zelfstandig kunnen wonen, een klimaatbestendige stad- en straatinrichting en een snelle diagnose van urineweginfecties, dit zijn enkele resultaten van praktijkgericht onderzoek door hogescholen. Het onderzoek draagt bij aan oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende zorgvragen. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende en kritische houding van de toekomstige beroeps-professional en de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs als geheel. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor een majeure investering, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap. De Vereniging Hogescholen hoopt dat het volgende kabinet zich hard wil maken om de Nationale Wetenschapsagenda te realiseren en daarmee een forse structurele impuls te geven aan innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.  

Onze wereld is in een hoog tempo ingrijpend aan het veranderen. De processen van globalisering en regionalisering, van informatisering en technologisering en van informalisering en flexibilisering hebben grote impact op vrijwel alle terreinen van ons leven. Er ontstaan gevoelens van onzekerheid, maar ook het besef van nieuwe kansen en uitdagingen groeit. De Nederlandse hogescholen staan met hun praktijkgericht onderzoek midden in deze dynamiek. Lectoren en onderzoekers ontwikkelen samen met studenten, publieke en private partijen innovaties en toepassingen voor de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren.

Samenwerken met bedrijven en maatschappelijke instellingen
Het aantal lectoren en onderzoekers verbonden aan een lectoraat in het hbo is de afgelopen jaren flink gegroeid; momenteel zijn ruim 600 lectoren en bijna 4.500 (docent)onderzoekers en promovendi actief. Hogescholen onderhouden een breed netwerk met professionele organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector. Partners zijn kennisinstellingen, maatschappelijke non-profit organisaties, regionale partijen in de publieke sector, bedrijven en scholen. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het samenbrengen van partners in de regio op inhoudelijke thema’s.

Fors investeren in praktijkgericht onderzoek
Om de  impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving te versterken is het noodzakelijk dat  een sterk stijgende lijn van investeringen wordt ingezet. De praktijk vraagt er om en de hogescholen zijn er klaar voor. Het is tijd om door te pakken. Hogescholen vragen de overheid om een forse structurele impuls om de maatschappelijke impact waar te maken.


Onze inzet:


Informatie