Profiel

Trinh Ngo

Trinh is beleidsadviseur onderzoek en onderwijs en verantwoordelijk voor dossiers op het gebied van praktijkgericht onderzoek en internationalisering.

Praktijkgericht onderzoek
Binnen het thema praktijkgericht onderzoek richt ze zich in navolging van het advies van Pijlman op de onderwijscarrières in het hbo en kwaliteit van het onderzoek. 
Ze is secretaris van de (nog op te richten) werkgroep functies binnen onderzoeks- en onderwijscarrières. In samenwerking met Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA werkt ze aan het postdoc programma om onderzoekers in het hbo meer carrièrekansen te bieden en het onderzoek-onderwijs beter met elkaar te verweven. Daarnaast is ze betrokken bij de gedragscode wetenschapsbeoefening en contactpersoon voor de Vereniging van Lectoren.

Internationalisering
De internationale component van praktijkgericht onderzoek wordt steeds belangrijker. Trinh neemt deel aan Europese (strategische) werkgroepen en bijeenkomsten gericht op positionering van Nederlandse hogescholen, met name gericht op onderzoek. Daarnaast is ze betrokken bij andere internationale dossiers zoals implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de Universities of Applied Sciences (UAS) netwerken. 

Stakeholders en netwerken
Een aantal stakeholders waar intensief mee wordt samengewerkt zijn het Hogescholen Onderzoeks Netwerk (HON), Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB), Neth-er, Nuffic, VSNU, MBO-Raad, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO, RVO, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ministerie van Economische Zaken en Klimaat.