Profiel

Sander Hees

Sander is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van internationalisering, en daarnaast verantwoordelijk voor de sector Agro en Food

Netwerken
Secretaris Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) 
Internationalisering is steeds meer verweven met de dagelijkse praktijk van de hogescholen. Het HIB is een netwerk van beleidsadviseurs internationalisering en directeuren van International Offices van hogescholen. Binnen het HIB worden actuele beleidsissues ten aanzien van internationalisering besproken. Over deze thema’s adviseert het HIB geregeld de bestuurscommissie internationalisering (BCI). Daarnaast vormt het HIB een belangrijk platform voor onderlinge kennisdeling. 
 
Secretaris van het sectoraal adviescollege Agro & Food (SAC HAO)
Elke sector binnen het hbo wordt vertegenwoordigd middels een sectoraal adviescollege (SAC). De SAC Agro & Food (voorheen Hoger Agrarisch Onderwijs) adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen over actuele beleidsissues binnen de sector. 
 
EU samenwerking: structuurfondsen, Erasmus+ en skills-agenda
Voor Nederlandse hogescholen liggen veel kansen in Europa, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Via Neth-ER (LINK https://www.neth-er.eu/nl) wordt het Nederlandse kennisveld in Brussels geïnformeerd over beleidsontwikkelingen binnen de Europese Unie op het terrein van onderzoek, onderwijs en innovatie. In dat kader ben ik betrokken bij twee werkgroepen die worden ondersteund door Neth-ER: Regionaal Beleid (mn. gericht op structuurfondsen) en Onderwijs (mn. gericht op Erasmus+). 
 
Stakeholders
Een aantal voorbeelden van partners waarmee intensief wordt samengewerkt om vorm te geven aan ons internationaliseringsbeleid zijn: Neth-ER, Nuffic, HIB, HON, VSNU, MBO-Raad, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Dossiers

Thema's