Profiel

Max Koninkx

Max maakt deel uit van het team Communicatie en adviseert inzake digitale communicatiestrategie, de gecoördineerde inzet, beheer en ontwikkeling van websites en social media van het verenigingsbureau. Daarnaast levert hij content aan voor deze middelen, zowel in tekst als beeld, en voert hij het dagelijks beheer van de digitale communicatiemiddelen uit. Ook onderhoudt hij het contact met de webbureaus voor het technisch onderhoud van de verenigingssites.

Met het team communicatie dragen wij de standpunten uit van de vereniging over de actualiteit, over ontwikkelingen in het hoger onderwijsbeleid en bij besluitvorming hierover in de Tweede Kamer. Dit doen wij via contacten met onze stakeholders, door middel van bijeenkomsten, persberichten, nieuwsberichten en via sociale media, de website, Twitter etc.

Netwerken
Netwerk Hoofden Communicatie
Alle hoofden communicatie zijn verenigd in een netwerk waarmee we kennis uitwisselen over actualiteit, hoger onderwijs beleid, persberichten, media, public affairs et cetera. De leden van het netwerk informeren elkaar of stellen elkaar vragen via extranet en komen een aantal keer per jaar samen.

Stakeholders en werkveld
Met het team communicatie adviseren wij het bureau van de vereniging over de communicatie, de public affairs en de actualiteit, daarnaast zorgen we voor de uitvoering of organisatie van de communicatie. Voor de public affairs en communicatie hebben wij regelmatig contact met de hoofden communicatie en woordvoerders van hogescholen, de politiek, Tweede Kamer, brancheverenigingen, adviesraden, media, vakbonden etc.

Dossiers
Het team communicatie houdt zich bezig met wisselende onderwerpen binnen het hoger beroepsonderwijs, dit is afhankelijk van de actualiteit, de politieke agenda en agenda van de vereniging.

Relevante links

  • Logeion - de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals
  • KNVI - Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals