Profiel

Marcel Tillema

Marcel werkt bij de Vereniging Hogescholen als beleidsadviseur informatievoorziening. De focus van zijn werkzaamheden ligt bij het waarborgen en ontsluiten van informatie over de hbo-sector op het gebied van o.a. onderwijs, onderzoek en personeel. Die informatie dient (bestuurlijke) besluitvorming. Daarnaast deelt de vereniging de informatie met het oog op publieke verantwoording. Dat doet zij via verschillende informatieproducten en het nieuwe sectordashboard en onderliggende dashboards, waarmee geïnteresseerden zelf selecties kunnen maken.

Gerelateerde websites