Profiel

Marc Woudstra

Marc is beleidsadviseur voor de sector gezondheidszorg. Daarnaast adviseert hij hogescholen in hun hoedanigheid als werkgever. Eén van zijn aandachtsgebieden is preventief gezondheidsbeleid. 

Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorg onderwijs
Elke sector binnen het hbo wordt vertegenwoordigd door een sectoraal adviescollege. Marc is secretaris van het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorg onderwijs. Dit college bestaat uit vier tot zes faculteitsdirecteuren. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen en komen om de vier tot zes weken samen. 

Gezondheidsbeleid 
Met gezondheidsbeleid geven instellingen vorm aan een veilige en gezonde werkomgeving voor hogeschoolmedewerkers. Het instellingsbeleid wordt ondersteund door de cao en door de Arbocatalogus die speciaal voor het hbo is ontwikkeld. Het hbo beschikt over een ziektekostenverzekering voor werknemers en een verzekering arbeid gerelateerde zorg voor werkgevers. De vereniging heeft daartoe, na een Europese aanbesteding, een mantelovereenkomst afgesloten met verzekeraar Zilveren Kruis.