Profiel

Jeanneke Willems

Jeanneke is werkzaam binnen het team sectoraal als senior beleidsadviseur voor de hbo-sector techniek. Daarnaast is zij secretaris van de werkgroep aansluiting hbo-arbeidsmarkt.

Netwerken
Secretaris van het sectoraal adviescollege hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (sac htno)

Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over relevante beleidsissues. In het sac worden opleidingsprofielen afgestemd en aanvragen nieuwe opleidingen van een advies voorzien. Tevens wordt met elkaar besproken welke trends en ontwikkelingen zich aandienen binnen de sector en wat dit betekent voor het onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Naast de vaste commissieleden is vanuit de verschillende domeinen binnen de sector techniek een domeinvoorzitter vertegenwoordigd in dit overleg. De domeinen binnen de sector techniek zijn: Applied Science, Bouw en Ruimte, HBO-i, Engineering en Creative Technology. Naast het sac is er ook een HTNO-netwerk van waaruit informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor de brede groep van stakeholders rondom deze sector. Vanuit deze rol is de secretaris aangesloten bij een groot aantal netwerken zoals: AI coalitie NL, VO-HO netwerken, Human Capital Agenda ICT, Liaison overleg Techniekpakt, uitvoering klimaatakkoord werkgroep arbeidsmarkt en scholing.

Secretaris werkgroep aansluiting hbo-arbeidsmarkt
Een van de speerpunten uit de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen is het optimaliseren van de aansluiting tussen hbo-instellingen en de arbeidsmarkt. De maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zijn groot in Nederland. Hoe zorgen we dat we voldoende goed gekwalificeerd personeel hebben voor de banen van morgen en overmorgen? Hoe gaan we om met effecten van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt en hoe kunnen we mensen helpen met zich daarop voor te bereiden via onder andere Leven Lang Ontwikkelen-concepten. Wij zetten ons ervoor in om samen met de landelijk georganiseerde branches tot een aanpak te komen die daar een belangrijk bijdrage aan levert.