Profiel

Henk Hagoort

Bestuur Vereniging Hogescholen

  • Bestuurslid

Portefeuilles in het bestuur van de Vereniging Hogescholen: SURF/IT, sector Gezondheidszorg, LevenLangLeren

Commissies

  • Voorzitter Bestuurscommissie Bekostiging

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.