Profiel

Harmen van Wijnen

Bestuur Vereniging Hogescholen

  • Bestuurslid

Portefeuilles in het bestuur van de Vereniging Hogescholen: sector Sociale Studies, CAO/arbeidsvoorwaarden, voorzitter delegatie CAO

Commissies

  • Voorzitter bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.