Profiel

Hans Bakker

Hans is senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en coördinator arbeidsvoorwaarden. Met het team van avw-adviseurs signaleert hij ontwikkelingen die raken aan het terrein van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in het hbo en vertaalt deze waar mogelijk in eigentijds arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarbij wordt rekening met de differentiatie in het hbo en de verschillen tussen hogescholen.

De beleidsontwikkeling krijgt vorm in afstemming met bestuurders binnen de vereniging en in nauwe samenwerking met directeuren P&O, juristen en andere inhoudsdeskundigen van hogescholen. Team AVW onderhoudt daartoe contacten met uiteenlopende netwerken binnen het hbo en werkt intensief aan de relatie met vakorganisaties aan de tafel van de cao hbo.

Ook buiten het hbo worden ontwikkelingen gevolgd door deelname aan externe netwerken van HR-professionals, afstemming met werkgeverskoepels in de andere onderwijssectoren en met landelijke werkgeversorganisaties als AWVN en VNO-NCW.