Profiel

Rieke de Vlieger

Aeres Hogeschool, directeur

Sectorale adviescolleges
Elk van de zeven sectoren binnen het hbo heeft een sectoraal adviescollege (SAC). Het bestuur van de Vereniging Hogescholen kent voor elke sector een portefeuillehouder die reguliere contacten onderhoudt met het desbetreffende adviescollege.