Profiel

Eva Kloosterman

Eva Kloosterman is sinds 1 juni 2016 werkzaam bij de Vereniging Hogescholen als senior communicatieadviseur en heeft in die functie al ruime ervaring opgedaan op het gebied van persvoorlichting en strategische communicatie.  Zij wordt per 1 januari 2020 als nieuwe woordvoerder van de Vereniging Hogescholen aangesteld.  

Eva is communicatieadviseur bij de Vereniging Hogescholen. Zij fungeert daarin als adviseur van de voorzitter, de directie en beleidsadviseurs. Ze schrijft o.a. speeches en opinieartikelen, organiseert evenementen en begeleidt de publicatie van communicatiemiddelen. Ook brengt zij relevante informatie, nieuws en standpunten vanuit de vereniging naar buiten. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op communicatie over praktijkgericht onderzoek. 
 
Het team Communicatie houdt zich bezig met wisselende onderwerpen binnen het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de actualiteit, de politieke agenda en de uitvoeringsagenda van de Vereniging Hogescholen. Met het team Communicatie adviseren wij het bureau van de Vereniging Hogescholen over de communicatie, de public affairs en de actualiteit. Daarnaast zorgen we voor de uitvoering of organisatie van de communicatie. Wij hebben regelmatig contact met de hoofden communicatie en woordvoerders van de hogescholen, de politiek, de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, brancheverenigingen, adviesraden, de media, vakbonden etc.

Netwerk Onderzoekscommunicatie
Alle communicatieadviseur die zich op hun hogeschool bezighouden met de communicatie over praktijkgericht onderzoek zijn verenigd in het Netwerk Onderzoekscommunicatie. Onder voorzitterschap van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen komt dit netwerk regelmatig samen om te praten over communicatievraagstukken die de individuele hogeschool overstijgen.

Secretaris werkgroep Leven Lang Leren
Naast haar werk als communicatieadviseur is Eva ook secretaris van de bestuurlijke werkgroep Leven Lang Leren, dat een advies schrijft over de toekomst van het onderwijs aan volwassen professionals.