Profiel

Esther Punte

Esther is beleidsadviseur Internationalisering in het team Onderzoek en Internationalisering. Haar dossiers gaan onder meer over de instroom van buitenlandse studenten, de SDGs, Europees beleid, uitgaande missies en de internationale positionering van hogescholen. Zij adviseert de leden over actuele internationale ontwikkelingen zoals de impact van Covid-19. In deze rol is zij ook secretaris van het Hogescholen Internationale Betrekkingen Overleg. Daarnaast is zij ook beleidsadviseur in het team Sectoraal Beleid, waar zij secretaris is van het sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs.

Netwerken

Secretaris HIB
Het Hogescholen Internationale Betrekkingen Overleg (HIB) adviseert de Bestuurscommissie Internationalisering. Deze adviseert het bestuur en de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen over internationaliseringsvraagstukken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over advisering over standpunten ten aanzien van EU-programma’s zoals Erasmus+, de samenwerking met Neth-ER en UAS4Europe. Andere werkgebieden beslaan de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen op internationale studentenmobiliteit, Inclusiviteit en de SDGs. Daarnaast is het HIB een netwerk en discussieplatform voor International offices en adviseurs met betrekking tot alle internationale aspecten van het hbo. 

Secretaris SAC HAO
Het sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs adviseert het bestuur over ontwikkelingen in de sector. In dat overleg vindt bijvoorbeeld afstemming plaats over de gezamenlijke competentieprofielen maar ook over actualiteiten zoals stikstofscholing en dierproefvrij onderwijs. 


SDGs in HBO plan
Een aantal SDG HBO coalitie partners heeft het 'SDGs in HBO plan' geschreven. Het  bestuur van de Vereniging Hogescholen roept de hogescholen op samenwerking tussen de instellingen op SDG thema’s te bevorderen en te faciliteren. Als u nog geen lid bent van de Basecamp-omgeving van de Vereniging Hogescholen over SDGs en hogescholen en interesse hebt in dit plan, neem dan contact op met Esther.