Profiel

Leonard Geluk

De Haagse Hogeschool, CvB-voorzitter

Commissies
Het bestuur van de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden voor het bestuur het beleid voor over verschillende beleidszaken. Daarnaast is er de Permanente commissie Goed bestuur.