Profiel

Saskia Cornets de Groot

Saskia is secretaris van het sectoraal adviescollege hoger agrarisch onderwijs (SAC HAO) en het sectoraal adviescollege hogere sociale studies (SAC HSS). Daarnaast is zij werkzaam in het team algemeen onderwijsbeleid waar zij verantwoordelijk is voor de dossiers Studentenwelzijn en Preventieakkoord/alcohol.