Profiel

Charifa Soulami

Charifa is beleidsadviseur Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt en is onderdeel van de werkgroep aansluiting hbo-arbeidsmarkt. Daarnaast is zij in het team Sectoraal Beleid beleidsadviseur voor de sector gezondheidszorg. 

Netwerken
Sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorg onderwijs
Elke sector binnen het hbo wordt vertegenwoordigd door een sectoraal adviescollege. Charifa is secretaris van het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorg onderwijs. Dit college bestaat uit vier tot zes faculteitsdirecteuren. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen en komen om de vier tot zes weken samen. 

Werkgroep aansluiting hbo-arbeidsmarkt
Een van de speerpunten uit de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen is het optimaliseren van de aansluiting tussen hbo-instellingen en de arbeidsmarkt. De maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, zijn groot in Nederland. Hoe zorgen we dat we voldoende goed gekwalificeerd personeel hebben voor de banen van morgen en overmorgen? Hoe gaan we om met effecten van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt en hoe kunnen we mensen helpen met zich daarop voor te bereiden via onder andere Leven Lang Ontwikkelen-concepten? Wij zetten ons ervoor in om samen met de landelijk georganiseerde branches tot een aanpak te komen die daar een belangrijk bijdrage aan levert.