Publicaties / Vereniging

Position papers

Internationalisering: Effecten Brexit en COVID-19 (januari 2021)
De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die beschikken over internationale competenties en de Nederlandse markt is vaak internationaal. Maar Brexit en COVID-19 beïnvloeden de internationalisering van hogescholen. Met de Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit het Erasmus-programma, het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Daarnaast is de impact van corona op internationalisering op termijn onzeker. Aan hogescholen studeren een beperkt aantal internationale studenten die bijdragen aan de brede competenties van alle studenten en aan het vullen van tekorten op de arbeidsmarkt. Hogescholen hebben geen ambitie het aantal internationale studenten te laten groeien; wel belemmert huidige wetgeving de uitwisseling van studenten en gastdocenten. De Vereniging Hogescholen vraagt overbodige obstakels voor internationalisering in wet- en regelgeving weg te nemen. Om elke student de kans te bieden internationale competenties te ontwikkelen. Download


Lerarenopleidingen: Investeer in het onderwijs van morgen (december 2020)
Hoe kan het hbo het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven? Vanuit die ambitie werkt de Vereniging Hogescholen aan een noodzakelijke impuls voor lerarenopleidingen. Dat doen we met lerarenopleidingen die studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Download


Gerelateerde artikelen