Publicaties / Thema's

Toolkit internationale positionering

De toolkit* internationale positionering biedt hogescholen, universiteiten en ambassades Engelstalige informatie om het hoger onderwijsstelsel in het buitenland te presenteren. Met een gezamenlijke boodschap wordt de reputatie van Nederland als Kennisland verder uitgebouwd. Uitgangspunt voor deze toolkit is de notitie van de Vereniging Hogescholen en de VSNU 'Internationale Positionering / branding'.

Deze gezamenlijke boodschap is uitgewerkt in drie unique selling points waarmee het Nederlandse hoger onderwijsstelsel zich profileert: ‘Open minded, International en Connected’. Deze boodschappen zijn gezamenlijk met een uitleg over het binaire stelsel opgenomen als boilerplate in de toolkit. Daarnaast biedt de toolkit diverse powerpoint slides met informatie over het Nederlandse hoger onderwijs. In de handleiding vindt u meer informatie over de toolkit en het gebruik daarvan.

* Deze toolkit is naar aanleiding van de ‘Gezamenlijke Visie Internationaal’ van de VSNU en Vereniging Hogescholen tot stand gekomen.

 


Gerelateerde artikelen