Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiedag 'Valorisatie: hogescholen aan zet'

Oktober 2012 kwamen beleidsmakers, opleidingsmanagers, lectoren en docenten van hogescholen bij elkaar voor de studiedag Valorisatie: hogescholen aan zet. Op deze pagina leest u hier meer over. In de gelijknamige publicatie delen workshopleiders hun kennis en programma’s en kunt u de speech van HBO-raad voorzitter Thom de Graaf nalezen.

Natuurlijke taak
Kennisvalorisatie staat al jaren op hoog op de agenda van hogescholen. Dat is niet verwonderlijk, het gaat om toepassen en bruikbaar maken van kennis voor bedrijven en de publieke sector: een natuurlijke taak voor het hbo. Maar valorisatie is meer dan kennis alleen. Valoriseren heeft betrekking op een breed scala van activiteiten met als doel waardetoevoeging. Het gaat dan niet alleen om economische benutting maar ook om de creatie van maatschappelijke en culturele waarde.

Toename valorisatieactiviteiten
Hogescholen laten steeds meer van zich horen op het gebied van valorisatie. Bijvoorbeeld in het valorisatieprogramma van de Rijksoverheid: in negen van de tien programma's die zijn toegekend in 2010 en 2011 is het hbo goed vertegenwoordigd. Met de komst van Centres of Expertise en de toename hiervan als gevolg van de prestatieafspraken tussen hogescholen en ministerie van OCW gaan de valorisatieactiviteiten van hogescholen nog eens flink toenemen. In dit licht vond de studiedag ‘Valorisatie: hogescholen aan zet’ van de HBO-raad plaats op 31 oktober 2012.

Invullen, verkennen, delen
De studiedag werd bezocht door beleidsmakers, opleidingsmanagers, lectoren en docenten van hogescholen. Het doel: komen tot een hbo-eigen invulling van het begrip valorisatie, verkennen van de positionering van de hogescholen in het valorisatielandschap, kennis en praktijken delen en bestaande en toekomstige activiteiten zo goed mogelijk expliciteren.

Keynotes
Een drietal keynote sprekers presenteerden elk op hun eigen wijze en vanuit hun eigen invalshoek een terreinverkenning. Thom de Graaf sprak als voorzitter van de HBO-raad over nieuwe manieren van kennisdeling en samenwerking als motor voor duurzame innovatie. Huib de Jong, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht, vroeg aandacht voor de verwevenheid van onderzoek en onderwijs en benadrukte de noodzaak om “kanalen te graven in de regio”. Hiermee onderstreepte hij de unieke positie die hogescholen hebben als regionale kennispartners. Professor Paul Iske nam de aanwezigen mee in een rit in de valorisatieachtbaan onder de titel ‘Dé waarde van kennis bestaat niet’ (presentatie en TedEx).

Publicatie en presentatie
In een tweetal workshopsrondes werden vervolgens de eerder genoemde thema’s verkend: valorisatie en onderzoek, valorisatie en onderwijs, valorisatie en ondernemerschap en professionalisering van valorisatie. Een aantal workshopleiders hebben hun bijdrage verder uitgewerkt.


Gerelateerde artikelen