Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiedag 'Rapporten expertgroepen BKE/SKE en Protocol: praktisch bekeken'

Op donderdag 19 juni 2014 organiseerde de Vereniging Hogescholen een bijeenkomst over twee rapporten, die zijn verschenen als uitvloeisel van het rapport 'Vreemde ogen dwingen'. Het ene rapport is een voorstel van de expertgroep basis- en seniorkwalificering examinatoren (BKE/SKE), die zich heeft gebogen over de formulering van een programma van eisen voor een module basis- en seniorkwalificatie voor examinatoren in het hoger beroepsonderwijs. Het andere rapport, van de expertgroep Protocol, zet op het in kaart brengen van de mogelijkheden om te komen tot een landelijk protocol voor de beoordeling van eind- of “kern” werkstukken.Tijdens deze bijeenkomst werd nader ingegaan op de inhoud van beide rapporten en wat hogescholen hiermee praktisch kunnen en moeten.


Gerelateerde artikelen