Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiedag 'Dag van de Examencommissies'

Bijna 200 leden van examencommissies en andere geïnteresseerden namen op 6 april 2011 deel aan de scholingsbijeenkomst 'De Dag van de examencommissies', georganiseerd door de HBO-raad. Zij ontvingen er de publicatie 'Geslaagd! - Handreiking examencommissies'. Daarin doen hogescholen uit de doeken op welke de examencommissies en hun rol het best vorm kunnen krijgen. In de vorm van onder meer werksessies diepten de deelnemers aan de bijeenkomst de thema's uit de handreiking verder uit. 

Aan bod daarbij kwamen onder meer de invulling van de toetsdeskundigheid in examencommissies, hun onafhankelijkheid, de voorbereiding op de accreditatie, en de verslaglegging aan het instellingsbestuur. Behalve aan de deelnemers van de Dag van de examencommissies zal de HBO-raad de gedrukte versie van de Handreiking ook ter beschikking stellen aan 500 instituutsdirecteuren van hogescholen.


Gerelateerde artikelen