Kennisbank / Vereniging

Standpunt: #onderwijs2032 en de maatwerkdiploma’s

Hogescholen zijn positief over het voorstel “Diploma op maat” van de VO-raad om maximale talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren, ook in het hbo heeft dit prioriteit. Meer ruimte voor differentiatie zoals het kunnen volgen van een vak op een hoger niveau of het volgen van een vak in een ander tempo is een positieve ontwikkeling. De hogescholen zijn nog niet overtuigd dat het voorstel van de VO-raad ook een bijdrage levert aan een betere voorbereiding en aansluiting op het hoger beroepsonderwijs. De Vereniging Hogescholen heeft haar eerste reactie op het voorstel “Diploma op maat” en de vragen die de hogescholen hebben in een brief aan de VO-raad verwoord.

Maximale talentontwikkeling
Maximale talentontwikkeling is dé uitdaging waar het Nederlandse onderwijs voor staat. Versterking van talentontwikkeling is daarin het doel, waarbij meer maatwerk een van de instrumenten is. Ook voor de hogescholen is talentontwikkeling een, zo niet de belangrijkste, prioriteit onder de noemer ‘kwaliteit & studiesucces’. Zo staat dat ook in de strategische agenda ‘#hbo2025: wendbaar en weerbaar’ van de hogescholen. Hogescholen vinden daarbij dat het versterking van talentontwikkeling echter veel meer omvat dan het verruimen van de mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus te kunnen volgen. Even belangrijk, zo niet belangrijker, vinden zij het inspelen op sterk uiteenlopende leerstijlen en achtergronden van leerlingen en studenten.

Loslaten bestaande diploma’s impliceert stelselwijziging
In de notitie ‘Diploma op maat’ wordt volgens de hogescholen vooral gekeken naar meer mogelijkheden voor het kunnen volgen van vakken op een verschillend niveau in het perspectief van het loslaten van de bestaande diploma’s per schooltype, als instrument voor talentontwikkeling. Volgens de Vereniging Hogescholen impliceert dit een majeure stelselwijziging. "Andere dan de door ons hierboven geschetste voorwaarden voor talentontwikkeling blijven onderbelicht, hetgeen er in de onderwijspraktijk toe kan leiden dat de aandacht meer gericht wordt op het maatwerkdiploma dan op die andere, nog belangrijker, inspanningen. Daarom zijn wij er vooralsnog niet van overtuigd dat het prioriteit verlenen aan de ontwikkeling van een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs het belangrijkste speerpunt zou moeten zijn in het kader van maximale talentontwikkeling. Op termijn wordt het perspectief geschetst van het loslaten van de bestaande diploma’s per schooltype. Duidelijk mag zijn dat dit perspectief gevolgen zal hebben voor het civiel effect van de diploma’s en een toelatingsselectie onvermijdelijk lijkt."

Twijfel of voorstel aansluiting naar hbo versterkt
“Wij onderkennen de meerwaarde van het voorstel voor een deel van het vo. Tegelijkertijd zijn we er niet van overtuigd dat de voorstellen zullen leiden tot meer jongeren die zich op hoger niveau kwalificeren en dat op een wijze die de aansluiting tussen het vo en hbo versterkt. De invoering van een diploma op maat kan het stellen van algemene regels tot toelating tot het hbo onmogelijk maken en leiden tot een toelatingsselectie, wat afbreuk doet aan het civiel effect van het diploma algemeen voortgezet onderwijs”, dat stelt de Vereniging Hogescholen in de brief aan de VO-raad . Hogescholen gaan graag met de VO-raad in gesprek over hun voornemens.


Zie ook standpunt 13-4-2016: Flexibilisering v.o. en maatwerkdiploma’s


Gerelateerde artikelen