Kennisbank / Vereniging

Standpunt: Juiste student naar juiste studie voor juiste baan - Eerlijke voorlichting bij studiekeuze

Een studie en loopbaan vallen van te voren nooit geheel te plannen. Desalniettemin werken hogescholen er hard aan om een goede match tussen student en opleiding te creëren waarbij studenten een realistische verwachting krijgen van de “banen van morgen” waarvoor ze worden opgeleid. Hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hbo, zetten in op eerlijke voorlichting bij de studiekeuze van studenten en zijn bij uitzondering voor selectie aan de poort.

Voorlichting studiekeuze en arbeidsmarktkansen
Het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, draagt bij aan een bewuste studiekeuze. In het studiekeuzeproces moet de aankomende student kunnen rekenen op correcte en toereikende studiekeuze informatie over de opleidingen en de banen waarvoor ze worden opgeleid. Deze informatie wordt gegeven via websites van hogescholen en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, meeloopdagen, proefstuderen en via gesprekken. Onderzoeksgegevens die van belang zijn voor een adequate studiekeuze worden veelvuldig gedeeld met zowel de eigen leden als andere partijen, zoals onder andere Studiekeuze123, Keuzegids en andere aanbieders van studiekeuzeproducten. De kritiek dat hogescholen selectieve en gekleurde informatie zouden verschaffen, herkennen wij niet. Zie ons persbericht hierover van 15 maart jl.

“Studie in cijfers” en transparante arbeidsmarktkansen
Sinds een aantal jaren geven de hogescholen via de bijsluiter “Studie in cijfers” informatie aan studenten over onder meer het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. De hogescholen tonen deze informatie o.a. op hun website en in hun folders. De informatie is afkomstig van het onafhankelijke onderzoeksinstituut ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Maastricht University. Het ROA onderzoekt jaarlijks de arbeidsmarktsituatie van de hbo-afgestudeerden, zo’n anderhalf jaar na het afstuderen. Afgelopen jaargang vulden ruim 21.500 afgestudeerden de vragenlijst ook daadwerkelijk in. Zoals elk jaar wordt de informatie over de arbeidsmarktkansen van hbo-afgestudeerden in “Studie in Cijfers” aangevuld met de nieuwste cijfers van het ROA.

Cijfers arbeidsmarktkansen niet verabsoluteren
De opleidingen staan altijd in goed contact met het werkveld waarvoor wordt opgeleid. Dat gebeurt o.a. door (afstudeer) stages en met praktijkgericht onderzoek. De arbeidsmarkt is continu in beweging en daarbij zorgen de dynamiek in samenleving en technologie dat beroepen steeds sneller van inhoud veranderen. Bestaande beroepen verdwijnen soms geheel en nieuwe ontstaan. Feit is dat studenten aan hogescholen worden opgeleid voor – onvoorspelbare – banen van morgen. Een student die aan een opleiding begint weet nooit precies hoe de arbeidsmarkt waarvoor hij wordt opgeleid er na vier jaar studeren uitziet. Dat laat onverlet dat de hogescholen veel waarde hechten aan informatie over arbeidsmarktkansen en daarom transparant willen zijn over de positie die afgestudeerden bereiken op de arbeidsmarkt.

Eerste substantiële daling werkloosheid hbo’er sinds crisis (HBO- Monitor 2014)
De werkloosheid onder afgestudeerden met een hbo-diploma is gedaald van 7,3% naar 6,5%. Dit is de eerste substantiële daling van de werkloosheid onder hbo-gediplomeerden sinds het uitbreken van de economische crisis. Na jarenlange stijging van 2,6% in 2007 naar 7,3% in 2013, daalt de werkloosheid nu dus bijna 1 %. Dit blijkt uit de HBO-Monitor 2014, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten.


Overige standpunten Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen