Kennisbank / Vereniging

Standpunt: Juiste student naar juiste studie voor juiste baan - Toegankelijkheid hbo

Een studie en loopbaan vallen van te voren nooit geheel te plannen. Desalniettemin werken hogescholen er hard aan om een goede match tussen student en opleiding te creëren waarbij studenten een realistische verwachting krijgen van de “banen van morgen” waarvoor ze worden opgeleid. Hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hbo, zetten in op eerlijke voorlichting bij de studiekeuze van studenten en zijn bij uitzondering voor selectie aan de poort.

Groot goed: toegankelijkheid hbo
Hogescholen hebben de afgelopen jaren stevig ingezet op versterking van de kwaliteit, de lat moest omhoog. Meer contacturen, meer docenten, docentenkwaliteit omhoog, etc. Daarbij heeft het hoger beroepsonderwijs altijd een belangrijke maatschappelijke emancipatiefunctie gehad en de hogescholen staan nog steeds voor die toegankelijkheid. Maximale talentontwikkeling, ook van de verborgen talenten, blijft onderdeel van hun vanzelfsprekende publieke opdracht. Dat gebeurt altijd met behoud van de kwaliteitsstandaarden van onze opleidingen.

Daling instromende studenten met 8,3% is zorg hogescholen
Een daling van 8,3% instromende studenten (september 2015) baart de hogescholen zorgen. Deze daling heeft gedeeltelijk te maken met de invoering van het studievoorschot. De afgelopen twee jaar was de instroom hoger dan gemiddeld door een groep studenten die de invoering van het leenstelsel vóór wilde blijven. Die extra instroom is nu weggevallen en een andere groep blijft weg doordat ze afgeschrikt worden door de hogere studiekosten. Bij de pabo is de instroom extra gekrompen (32%) door de aanscherping van toelatingseisen die noodzakelijk is om de kwaliteit voor de klas te bevorderen. Het is moeilijk te voorspellen of deze effecten tijdelijk of structureel zijn. (Zie ook: Analyse instroom in het hbo (2015)


Overige standpunten Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen