Kennisbank / Vereniging

Standpunt: Juiste student naar juiste studie voor juiste baan - Een goede match tussen student en studie

Een studie en loopbaan vallen van te voren nooit geheel te plannen. Desalniettemin werken hogescholen er hard aan om een goede match tussen student en opleiding te creëren waarbij studenten een realistische verwachting krijgen van de “banen van morgen” waarvoor ze worden opgeleid. Hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hbo, zetten in op eerlijke voorlichting bij de studiekeuze van studenten en zijn bij uitzondering voor selectie aan de poort.

Een goede match tussen student en studie
De hogescholen staan voor toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs en zijn om die reden over het algemeen geen voorstander van selectie aan de poort. Een uitzondering vormen de kunstopleidingen. Daar vindt nadrukkelijk selectie op basis van aanwezig talent plaats. Bij andere opleidingen worden extra eisen gesteld aan studenten om de kwaliteit van de opleiding te stimuleren, zoals bij de Pabo. De eisen voor de Pabo zijn dit jaar voor het eerst aangescherpt met toelatingstoetsen. En bij uitzondering stellen opleidingen een numerus fixus in om hun onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het aantal studenten explosief groeit en de beschikbare faciliteiten van de opleiding of stageplaatsen beperkt zijn. Dat moet volgens de hogescholen mogelijk blijven en is uiteindelijk in het belang van de student.

Aantal opleidingen met Numerus fixus neemt af
Mede door de afname van het aantal studenten in het hbo daalt komend studiejaar (2016/2017) het aantal numerus fixusopleidingen van 144 naar 127 (NB: voltijd en deeltijdvarianten van één opleiding worden daarbij geteld als twee verschillende opleidingen). Het gaat om 49 unieke opleidingen (de negen fysiotherapie opleidingen zijn hier als één unieke opleiding geteld) waarvan 31 volledig toegankelijk zijn doordat ten minste een hogeschool die opleiding zonder fixus aanbied.


Overige standpunten Vereniging Hogescholen


Gerelateerde artikelen