Publicaties / Sectoren

Toekomstbestendig bètatechniek onderwijs

De sector bètatechniek heeft een kennisinfrastructuurplan ontwikkeld waarin een visie is neergezet op het hbo bètatechniek-onderwijs in 2025: deze bevat de strategische uitgangspunten en ambities voor toekomstbestendig hbo bètatechniekonderwijs en het opleiden van de ingenieurs van de toekomst. Centrale thema’s van deze zogenaamde HTNO Roadmap 2025 zijn:

  • HTNO Professional 2025 - Aan wat voor een soort professional heeft de markt in 2025 behoefte? Wat moet deze professional kennen en kunnen?
  • Inrichting onderwijs voor 4 op de 10 - Op welke wijze kan het onderwijs ingericht worden zodanig dat het een aanzuigende werking heeft, zodat er voldoende studenten kiezen voor techniek, techniek blijven studeren en er ook in werkzaam raken?
  • HTNO en leven lang leren - In welke vorm moet het techniekonderwijs aangeboden worden zodat het ook aantrekkelijk is voor de niet-voltijdse student en zodanig dat dit een leven lang leren faciliteert?
  • Profilering en differentiatie - Op welke inhoudelijke onderwerpen richt elke hogeschool zich? Het gaat hier over afstudeerrichtingen/specialisaties, onderzoeks-profilering en internationalisering.

Zie ook: 'Hogescholen presenteren actieplan voor ingenieur van de toekomst', 21 november 2016


Gerelateerde artikelen