Kennisbank / Sectoren

Sociale studies: landelijk opleidingsdocument sociaal werk

Ingegeven door ontwikkelingen die gaande zijn in het werkveld en beroepenveld stelden de hogescholen in 2015 de Koers voor de hogere sociale studies vast, een inhoudelijke ontwikkelrichting voor de opleidingen in het domein sociaal werk. In het verlengde daarvan is een landelijk opleidingsdocument sociaal werk ontwikkeld dat begin 2017 is vastgesteld. Ook besloten hogescholen hun eigen opleidingsaanbod in het domein sociaal werk te gaan herordenen om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld van professionals in sociaal werk.

Het Landelijk Opleidingsdocument, profiel jeugd, is de meetlat voor toegang tot het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.


Gerelateerde artikelen