Publicaties / Sectoren

Overzichtelijker aanbod opleidingen bètatechniek

Van oudsher was de sector bètatechniek te verdelen in vier opleidingen: (Water)Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Chemische Technologie. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw groeide het aantal opleidingen sterk.

Omdat dit soms ten koste ging van de herkenbaarheid is de sector sinds 2011 druk bezig geweest om de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis) te implementeren. Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod gereduceerd van 65 opleidingen naar 36, waardoor het aanbod voor alle betrokken partijen overzichtelijker wordt.

De overgebleven opleidingen zijn verbreed  met als doel om hbo bètatechniek enerzijds aantrekkelijker te maken voor studenten, en anderzijds de responsiviteit van hogescholen te vergroten om sneller te kunnen inspelen op de grote dynamiek in het (regionale) bedrijfsleven en in de kennisdomeinen.


Gerelateerde artikelen