Publicaties / Sectoren

Onderzoek hgzo

Programma 'Vitaliteit en Gezondheid'
Een belangrijk deel van het onderzoek aan hogescholen is gericht op gezondheid en zorg. Om die reden heeft Regieorgaan SIA het SPRONG-programma 'Vitaliteit en Gezondheid'in het leven geroepen. Dit programma stelt vijf publiek-private consortia van hogescholen in staat om met een stevige onderzoeksinfrastructuur aan te sluiten bij vragen die er in de beroepspraktijk leven, zowel op het gebied van onderzoek als het ontwikkelen van nieuw curriculum.

Lectorenplatforms
Daarnaast zijn er in 2017 drie lectorenplatforms opgericht – landelijke samenwerkingsverbanden tussen lectoren.

Sectoraal adviescollege
Het sectoraal adviescollege houdt zich actief bezig met de verbinding van onderwijs en onderzoek in het hgzo.


Gerelateerde artikelen