Publicaties / Sectoren

Heo: profiel

Sinds mei 2017 heeft de sector economie een nieuw heo-profiel. Het doel van het heo-profiel is nog steeds het borgen van de kwaliteit van de sector als geheel en het geeft de basis weer waaraan een afgestudeerde heo-professional moet voldoen. Het vormt daarmee een verplicht uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen in het heo. Het heo-profiel is een uitwerking van de door de hogescholen gezamenlijk geformuleerd hbo-bachelorstandaard.

Toelichting
Dit profiel voor de bachelor is tot stand gekomen in reactie op het rapport ‘Wendbaar in een duurzame economie’ van de commissie Sent. Het is een herijking van de heo-standaard (voorheen BBA-standaard die in 15 juni 2012 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen (toen HBO-raad).

De commissie Sent heeft in 2014 een verkenning gemaakt van het economisch domein waar het hoger economisch onderwijs voor opleidt. De ontwikkelingen en trends die de commissie in haar rapport signaleert, vormen de basis voor de schets van een profiel van de toekomstige heo-professional. Deze schets heeft samen met de bestaande heo-standaard en de algemene hbo-bachelorstandaard geresulteerd in het profiel van de wendbare heo-professional.

Dit profiel is tot stand gekomen in afstemming met de sectorraad heo en specifiek de voorzitters van verschillende landelijke opleidingsoverleggen. Het is vastgesteld door het sectoraal adviescollege heo en portefeuillehouder heo op 19 mei 2017.


Gerelateerde artikelen