Publicaties / Thema's

Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek 2023: kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek aan hogescholen ontwikkelt zich positief

De kwaliteitszorg van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen functioneert naar behoren en ontwikkelt zich positief. Dit blijkt uit de nieuwe Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek 2023 van de Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek (CEKO). De commissie ziet dat, parallel aan de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, de inspanning op kwaliteitszorg ook doorzet. De CEKO houdt toezicht op de uitvoering van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO), het kwaliteitszorgkader van het hbo. Jaarlijks evalueert zij de onderzoeksvisitaties van hogescholen.

Positieve trend in kwaliteitszorg
De CEKO ziet een positieve trend in de inzet voor kwaliteitszorg van hogescholen. Dat is zichtbaar in de kwaliteit van de visitatierapporten: deze zijn goed gestructureerd en van goede kwaliteit; het eindoordeel was veelal voldoende. Positief is dat de visitatiepanels vaak concrete aanbevelingen geven voor de onderzoekseenheden en hogescholen. Ook de reacties van het College van Bestuur zijn over het algemeen voldoende, waarbij het betrekken van eerdere visitaties de kwaliteit van deze reacties bevordert.

Grote relevantie voor onderwijs en beroepspraktijk
Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen is van groot belang voor up-to-date onderwijs en een blijvend goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Met praktijkgericht onderzoek leveren hogescholen een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke transities en innovaties, die direct bruikbaar zijn in de praktijk. In de Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek 2023 komt deze verbinding duidelijk naar voren. In 2023 zijn de onderzoekseenheden het beste beoordeeld op relevantie voor de beroepspraktijk, het onderwijs en kennisdomein (standaard 4, 78% goed beoordeeld), net als in 2021. Op de overige standaarden - het onderzoeksprofiel (standaard 1), de organisatie van mensen, middelen en organisatie (standaard 2), voldoen aan onderzoeksstandaarden (standaard 3) en de kwaliteitszorg (standaard 5) - worden zij grotendeels met voldoende beoordeeld.

Monitor luidt begin nieuwe periode in
De kwaliteitszorg is in 2023 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van het nieuwe BKO 2023-2028. Ook is de nieuwe CEKO van start gegaan. Dit is de eerste editie van de monitor in deze vorm. Tot 2022 maakte de jaarlijkse rapportage van de CEKO namelijk deel uit van de Brancherapportage, waarin ook de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek gepresenteerd werd. Met ingang van het nieuwe BKO is de Brancherapportage opgesplitst in de Monitor Praktijkgericht Onderzoek van het Rathenau Instituut en deze Monitor Kwaliteitszorg Onderzoek.

 


Gerelateerde artikelen