Publicaties / Thema's

Hbo-thematafels Kennis- en innovatieagenda (KIA) - contactpersonen 

In 2020 is er een governance-structuur opgezet van hbo-thematafels om de ambities uit de KIA’s met gecommitteerde partners realiseren. Voor deze thematafels komen hbo-partijen die actief zijn op een thema bij elkaar om hbo-breed zaken af te stemmen. Dat doen zij onder leiding van  hogeschoolbestuurders. Mogelijke hbo-partijen zijn Centres of Expertise, lectorenplatforms, fieldlabs, SPRONG-consortia, en vertegenwoordigers van de Sectorale Adviescolleges van de Vereniging Hogescholen.

De contactpersonen voor de hbo-thematafels zijn:

Thematafel Contactpersoon E-mail
Energie & Duurzaamheid Frank Karelse frank.karelse@han.nl
Landbouw Water Voedsel Sharon Tienpond s.s.m.tienpond@hz.nl
Gezondheid en Zorg Sandra Bolt s.m.bolt@pl.hanze.nl
Veiligheid Wilfried De Wever wilfried.dewever@foresight-transitions.com
Sleuteltechnologieën Bernard de Groot bernard@frissebronnen.nl
Maatschappelijk Verdienvermogen Harry Kotey harry.kotey@ahk.nl

Gerelateerde artikelen